הזמנה ליום עיון - ניהול בינלאומי: היבטים מחקריים ויישומיים - 11.5.2008

יום עיון בנושא

ניהול בינלאומי: היבטים מחקריים ויישומיים

יום העיון התקיים ביום ראשון, ו באייר תשס"ח, 11 במאי 2008
בקריית האוניברסיטה הפתוחה ע"ש דורותי דה רוטשילד,
רח' רבוצקי 108, רעננה

ההקלטה
17:45 התכנסות
18:00 דברי ברכה: ד"ר אריה נחמיאס, ראש תכנית ה-MBA, האוניברסיטה הפתוחה
דברי פתיחה: ד"ר זכי שפר, המחלקה לניהול ולכלכלה, האוניברסיטה הפתוחה

מושב ראשון:
יו"ר: טלי מנדלסון, המחלקה לניהול ולכלכלה, האוניברסיטה הפתוחה

פרופ' שמחה רונן, ביה"ס למוסמכים במנהל עסקים ע"ש רקנאטי, הפקולטה לניהול אוניברסיטת ת"א
הגאוגרפיה התרבותית החדשה: ניתוח אשכולות
של מדינות


ד"ר אורלי יחזקאל, ביה"ס למינהל עסקים ע"ש אריסון, המרכז הבינתחומי הרצליה
יצירת ערך באמצעות מיזוגים ורכישות: הצלחות, כישלונות ותפקיד האינטגרציה
19:15 הפסקה
19:30 מושב שני:
יו"ר: ד"ר חנה אורנוי, המחלקה לניהול ולכלכלה, האוניברסיטה הפתוחה

ד"ר טלי שמעוני, המחלקה לניהול ולכלכלה, האוניברסיטה הפתוחה
רבגוניות תרבותית והשלכותיה בקרב צוותי עבודה גלובליים

פרופ' יעקב ובר, ביה"ס למינהל עסקים, המכללה למינהל מיזוגים ורכישות: תפקיד התרבות ומשאבי האנוש כגורמי הצלחה וכישלון
ההשתתפות (ללא תשלום) על בסיס הרשמה מראש
בטלפון: *3337 או באתר האינטרנט: www.openu.ac.il/mergers