אירועים באוניברסיטה הפתוחה


סמינר של מרכז צ'ייס ומרכז שה"ם

בנושא

"מחקרים בפעולה"

מטרת המפגש היא לערוך דיון ביקורתי אודות מחקרים של חברי מרכז צ'ייס,
המצויים בתהליך ביצוע. במסגרתו יוצגו מבחר מחקרים,
וחברי המרכז יוזמנו לדיון וחשיבה משותפת לגביהם.


המציגים

סיגל עדן, יורם עשת-אלקלעי
השפעת ניווט בסביבות וירטואליות תלת-מימדיות על
יכולת האינדוקציה הצורנית

למצגת

אבנר כספי, תמר לוין
עושר השמור לבעליו: לטובתו או לרעתו?
בחינת השפעת עושר המדיום על שני סוגי הוראה של חומר ברמות עמימות שונות

למצגת

תקצירי ההרצאות מצורפים
מועד: יום ב', 12.1.09,  12:30 - 14:00
מקום: אולם קנבר

השפעת ניווט בסביבות וירטואליות תלת-מימדיות על יכולת האינדוקציה הצורנית
סיגל עדן, יורם עשת-אלקלעי

תקציר
בשנים האחרונות סביבות תלת מימד הופכות לנפוצות וזמינות יותר במגוון רחב של היבטי חיינו, וישנה חשיבות רבה להבנת התהליכים הקוגניטיביים המעורבים בעבודה עם סביבות אלה.  המחקר עוסק בקשר שבין טכנולוגית מציאות מדומה וקוגניציה אנושית, ומטרתו לבדוק את השפעתו של ניווט כפוף לכללים, בסביבות תלת מימדיות, על יכולות אינדוקטיביות צורניות בייצוג מפות קוגניטיביות שונות.
אוכלוסיית המחקר תכלול כ-100 סטודנטים באו"פ, גברים ונשים כאחד. הסטודנטים ייבדקו במבחן אינדוקציה צורנית בו עליהם להכליל פרטים ולנסח לעצמם "כלל" שכל הפרטים כפופים אליו, וימלאו שאלון פרטים דמוגרפיים כמו גיל, מגדר, התנסות קודמת במחשבים וכו'. הסטודנטים יחולקו אקראית ל-3 קבוצות מחקר, אשר יתנסו בניווט במבוכים בסביבות תלת מימד ומציאת הכלל כדי להגיע אל היעד, בהן מיוצגת הסביבה בשלושה אופנים:
  • ייצוג מפה קוגניטיבית מסוג survey : ניווט במבוך המוצג במבט-על, תוך הישענות על כללים מובְנים.
  • ייצוג מפה קוגניטיבית מסוג route : ניווט בתוך מבוך תוך כדי הליכה בתוכו (walk-through) עם כללים מובנים.
  • ייצוג מפה קוגניטיבית מסוג survey + route : ניווט בתוך מבוך המוצג בשילוב של מבט-על ומבט מהצד,  עם כללים מובנים.
כל הנבדקים ינווטו בשתי סביבות מדומות הכוללות מבוכים. באחת, הניווט מבוסס על כלל אינדוקטיבי פשוט הקל יותר לזיהוי, ובשניה הניווט מבוסס על כלל אינדוקטיבי מורכב הקשה יותר לזיהוי. לאחר ההתנסות, יתבקשו הסטודנטים לנסח את הכלל האינדוקטיבי שאיתרו בהתנסות.
עם סיום איסוף הנתונים ייערכו ניתוחים סטטיסטיים להשוואה בין שלוש קבוצות המחקר, בין שתי ההתנסויות (פשוטה ומורכבת) ועל פי הנתונים הדמוגרפיים שיאספו (כגון מגדר וקיום לקות למידה).
עושר השמור לבעליו: לטובתו או לרעתו?

בחינת השפעת עושר המדיום על שני סוגי הוראה של חומר ברמות עמימות שונות
אבנר כספי ותמר לוין

תקציר
כיצד משפיע אמצעי התקשורת על ביצוע מטלות הוראתיות ולימודיות? שאלה זו נבחנת כעת בניסוי שבו אנו מתפעלים את שיטת הלימוד (הוראה ישירה לעומת לימוד משותף), את קושי החומר הנלמד ואת אמצעי התקשורת. זוגות של משתתפים מלמדים זה את זה או לומדים יחד כיצד לפתור שאלות הגיון ואנלוגיות, כשהתקשורת ביניהם מתבצעת באמצעות מערכת סקייפ. מחצית הזוגות משוחחים רק באמצעות הרכיב הקולי בתוכנה זו והמחצית השניה משתמשים בנוסף גם ברכיב החזותי.
המחקר בוחן שתי גישות תיאורטיות הפוכות: לפי תיאורית עושר המדיום - ככל שהאמצעי מאפשר העברה של יותר רכיבי מידע, מטלות מורכבות יבוצעו מהר וטוב יותר ומידע עמום יועבר באופן טוב יותר. הגישה ההפוכה - גישת פרדוקס העושר - מציעה כי דווקא אמצעים המאפשרים העברה של מידע רב יותר מקשים על ביצוע מטלות מורכבות ועל העברת מידע עמום.