הדיואן - סמינר המכון לחקר יחסים יהודים נוצרים מוסלמים

המפגש יתקיים ביום רביעי, ג' בשבט תשע"ו, 13 בינואר 2016, בין השעות 10:15-12:00
בבנין אקדמיה, קומת כניסה, חדר 53, קרית האוניברסיטה הפתוחה ע"ש דורותי דה רוטשילד,
דרך האוניברסיטה 1, רעננה. (הכניסה לחניה מצומת רעננה צפון; החניה ללא תשלום)אתם מוזמנים להשתתף במפגש של הדיואן
מר רועי מרום, החוג להיסטוריה של המזה"ת ואפריקה, אוניברסיטת תל אביב,
ישוחח בנושא:
"עלי קאסם עבד אל קאדר: מנהיגות מקומית בין-דתית בשרון, בתקופת המנדט"

נשמח לראותכם