המחלקה לניהול וכלכלה - האוניברסיטה הפתוחה

יום עיון בנושא

העדפה ובחירה חברתית

לכבוד צאתו לאור של הספר מאת פרופ' שמואל ניצן

יום רביעי, יט באייר תשס"ט, 13 במאי 2009
בקריית האוניברסיטה הפתוחה ע"ש דורותי דה רוטשילד, דרך האוניברסיטה 1, רעננה
(הכניסה לחניה מרחוב ויצמן; החניה ללא תשלום)
16:00 התכנסות
16:30 דברי ברכה:
פרופ' אביעד חפץ, המחלקה לניהול וכלכלה, האוניברסיטה הפתוחה

פרופ' מנחם יערי, נשיא האקדמיה הלאומית למדעים
לקחים מתורת הבחירה החברתית

פרופ' שמואל ניצן, המחלקה לכלכלה, אוניברסיטת בר-אילן
ה- ABC(D) של הבחירה החברתית

ד"ר איל בהרד, המחלקה לכלכלה, אוניברסיטת חיפה
מעבר לקונדורסה (Condorcet): החלטה קולקטיבית אופטימאלית

פרופ' גיל קלעי, המכון למתמטיקה, האוניברסיטה העברית ירושלים
בחירות , השפעה ומניפולציה
סיום משוער בשעה 19:00
ההשתתפות ללא תשלום על בסיס הרשמה מראש
בטלפון: *3337 או באתר האינטרנט: www.openu.ac.il/socialchoice

לצפייה במגוון ספרי האוניברסיטה הפתוחה בתחום כלכלה