הרצאתו של

פרופ' דוד חן
דקאן ביה"ס לחינוך, המרכז ללימודים אקדמיים

האדם הלומד - בין תשתית ביולוגית
לסביבות למידה דיגיטליות

ההקלטה

מועד: יום שני 16.3.2009 בשעה 11:00


מקום: אולם קנבר, בניין הכיכרתקציר
בסמינר נדון באבולוציה של התבונה והתרבות. השאלה במרכזו של הדיון תהיה, האם האבולוציה התרבותית היא בלתי תלויה באבולוציה הביולוגית. נערוך השוואה בין שני אירועים - המעבר מתרבות דבורה לתרבות כתובה והמעבר מסביבת למידה סימבולית לסביבת למידה דיגיטלית. נציג נתונים משני מחקרים שנערכו באונ' ת"א, התומכים באפשרות של אבולוציה תרבותית לא תלויה. בסיכום נדון במנגנונים הביולוגיים היכולים להסביר אדפטציה קוגניטיבית.