הדיואן - סמינר המכון לחקר יחסים יהודים נוצרים מוסלמים

אתם מוזמנים להשתתף במפגש של הדיואן
פרופ' (אמריטוס) חגי ארליך, החוג להיסטוריה של המזה"ת ואפריקה, אוניברסיטת תל אביב,
ישוחח בנושא:
"ניצחונה של אתיופיה הנוצרית – ראס אלולה הגיבור הלאומי"

מנחה הדיון: פרופ' מוסטפא כבהא, ראש המכון

המפגש יתקיים ביום רביעי, ו באדר ב' תשע"ו, 16 במרץ 2016, בין השעות 12:00-10:15
בבנין אקדמיה, קומת כניסה, חדר 53, קרית האוניברסיטה הפתוחה ע"ש דורותי דה רוטשילד,
דרך האוניברסיטה 1, רעננה. (הכניסה לחניה מצומת רעננה צפון; החניה ללא תשלום)

נשמח לראותכם