יום עיון בנושא - הוראת האזרחות ופוליטיקה


יום א, כז בסיוון תשע"ב, 17 ביוני 2012
בקמפוס האוניברסיטה הפתוחה ברמת אביב, רח' קלאוזנר 16, תל־אביב
 

16:00 התכנסות
   
16:15 דברי ברכה:
פרופ' תמר הרמן, התכנית ללימודי דמוקרטיה, המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת, האוניברסיטה הפתוחה

הרצאה
פרופ' אייל נווה, החוג להיסטוריה, אוניברסיטת תל־אביב וסמינר הקיבוצים
הוראת האזרחות ופוליטיקה: בין הנחלת מורשת ללמידה ביקורתית: היבטים השוואתיים בינלאומיים

17:00 מושב ראשון: הבטים מחקריים
יו"ר: ד"ר דניס שרביט, המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת,
האוניברסיטה הפתוחה

פרופ' דן אבנון, המחלקה למדע המדינה, האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ' יולי תמיר, נשיאה, שנקר - בי"ס גבוה להנדסה ועיצוב, רמת גן
ד"ר אימן אגברייה, הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה ומכון מנדל למנהיגות
ד"ר גל לוי, המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת, האוניברסיטה הפתוחה
   
18:30 הפסקה
   
18:45 מושב שני: מתיאוריה למעשה
יו"ר: ד"ר אילנה קופמן, התוכנית ללימודי דמוקרטיה, המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת, האוניברסיטה הפתוחה

פרופ' אשר כהן, המחלקה למדע המדינה, אוניברסיטת בר אילן, ויו"ר ועדת המקצוע באזרחות במשרד החינוך
גב' מרים דרמוני-שרביט, ראש צוות אזרחות מט"ח, והמחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת, האוניברסיטה הפתוחה
ד"ר יצחק גייגר, רכז אזרחות, אולפנת עפרה וישיבה תיכונית מדעית, מעלה אדומים
גב' יעל גוראון , מורה לאזרחות, קיבוץ צרעה, מטה יהודה
   

סיום משוער בשעה: 20:15

ההשתתפות ללא תשלום על בסיס הרשמה מראש
בטלפון 3337* (03-5114412) או באתר האינטרנט: www.openu.ac.il/civics