הפורום הכלכלי של תוכנית ה-MBA
יום עיון בנושא

להוביל בשוק תחרותי

האירוע התקיים ביום רביעי, טז בשבט תשס"ח, 23 בינואר 2008
בקריית האוניברסיטה הפתוחה ע"ש דורותי דה רוטשילד, רח' רבוצקי 108, רעננה
(הכניסה לחניה מרחוב ויצמן; החניה ללא תשלום)

לצילום האירוע
17:00 התכנסות

17:15 דברי פתיחה
ד"ר אריה נחמיאס, ראש התכנית ללימודי תואר שני
במינהל עסקים: MBA, האוניברסיטה הפתוחה

מר יצחקי קורן, מנהל שירותי שיווק,
Orsus - situation management
מדדים בסיסיים לקביעת היערכות לקטגוריה

מר לאון מאלאלל, Director of portfolio product
management, אמדוקס
Amdocs Case-Study: Integrated Customer
Management - קטגוריית השוק החדשה


מר אילן שפיגלמן, סמנכ"ל שיווק אורקל ישראל
להוביל בשוק תחרותי: יצירת בעלות על קטגוריה

פאנל שאלות ותשובות
בהנחיית רינת שאנן-סאצ'י


סיום משוער בשעה 19:15

ההשתתפות ללא תשלום על בסיס הרשמה מראש
בטלפון: 09-7781834 או באתר האינטרנט: www.openu.ac.il/competition