שה"ם האוניברסיטה הפתוחה chais

יום העיון נערך ביום שלישי, כה באייר תשס"ו, 23 במאי 2006
בקריית האוניברסיטה הפתוחה ע"ש דורותי דה רוטשילד, דרך האוניברסיטה 1, רעננה

מושב ראשון

יו"ר: עדנה טל, שה"ם ומרכז צ'ייס, האוניברסיטה הפתוחה

מצגת

הקלטה

ד"ר יואב יאיר, שה"ם ומרכז צ'ייס, האוניברסיטה הפתוחה
מקס הלומד בדרכים – על ניידות, סטודנטים ולמידה

מצגת

הקלטה

ד"ר דליה כהן-גרוס, אוניברסיטת בר-אילן
smsית כשפה בין-לאומית של בני נוער

מצגת

הקלטה

מושב שני

יו"ר: פרופ' רות בייט-מרום, מרכז צ'ייס, האוניברסיטה הפתוחה

 הקלטה

ד"ר ערן חיות, מרכז צ'ייס, האוניברסיטה הפתוחה
איפה הילד? חרדה בעידן הסלולר

מצגת

הקלטה

ד"ר דוד לוין, האוניברסיטה הפתוחה 
הסלולר מבקיע את גבולות המילואים

מצגת

הקלטה