האוניברסיטה הפתוחה אירועים באוניברסיטה הפתוחה האוניברסיטה הפתוחה אירועים באוניברסיטה הפתוחה
יום עיון בנושא
מציאות חדשה? יישומי טכנולוגיות
מציאות מדומה (Virtual Reality) בעולם הממשי
יום העיון ביום חמישי, יז בשבט תשס"ח, 24 בינואר 2008
בקריית האוניברסיטה הפתוחה ע"ש דורותי דה רוטשילד, רח' רבוצקי 108, רעננה
(הכניסה לחניה מרחוב ויצמן; החניה ללא תשלום)
מציאות מדומה
בתכנית:
מושב ראשון
יו"ר: ד"ר יואב יאיר, האוניברסיטה הפתוחה

ד"ר סיגל עדן, האוניברסיטה הפתוחה, אוניברסיטת בר-אילן
טכנולוגיית מציאות מדומה לשירות העצמת הקוגניציה האנושית

מצגת ההקלטה
פרופ' תמר וייס, אוניברסיטת חיפה
שיקום ממשי בכלים וירטואליים: יישומי מציאות מדומה בשיקום נוירולוגי

מצגת ההקלטה
ד"ר אמתי זיו, סגן מנהל המרכז הרפואי שיבא ומנהל מסר – המרכז הארצי לסימולציה רפואית
סימולציה ככלי לשיפור מיומנויות תקשורתיות ברפואה

ההקלטה
מושב שני
ד"ר יצחק אומר, המעבדה להדמיה סביבתית, החוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם באוניברסיטת תל-אביב
סביבות גיאוגרפיות וירטואליות – למי זה נחוץ?

מצגת ההקלטה
מר אבי רוזן, אמן מדיה חדשה, אוניברסיטת תל-אביב האמנות במרחב הווירטואלי מצגת ההקלטה