אירועים באוניברסיטה הפתוחה

הציבור מוזמן להרצאתו של
פרופ' מרסלו דסקל
אוניברסיטת תל אביב

השפה כטכנולוגיה קוגניטיבית
מצגת
מועד: יום ב', 25.2.08, בשעה 12:30
מקום: אולם קנבר, בניין הכיכר


   
תקציר
השפה אינה רק כלי להעברת מידע אלא היא כלי לחשיבה וליצירת מידע. מבחינה זו יש להתייחס אל היבטים שונים של השפה כמשרתים צרכים שונים של הפעילות הקוגניטיבית האנושית. רצוי, אם כן, לחקור את התפקידים השונים שממלאת השפה בבחינת "טכנולוגיה קוגניטיבית". ההרצאה תציע הגדרה, אפיונים פחות או יותר מדויקים של תפקידים אלה, מיונם והדגמתם.

חומר קריאה מומלץ לקראת ההרצאה
   
   
  • Marcelo Dascal, "The dispute on the primacy of thinking or speaking". In M. Dascal, D. Gerhardus, K. Lorenz, and G. Meggle (eds.), Philosophy of Language: An International Handbook of Contemporary Research, volume 2. Berlin: De Gruyter, 1996, pages 1024-1041.
  • Marcelo Dascal, " Language in the mind's house". Leibniz Society Review, 1998, volume 8, pages 1-24.
  • Marcelo Dascal, Interpretation and Understanding, Chapter 18: "Why does language matter to Artificial Intelligence?". Amsterdam: John Benjamins, 2003, pages 402-436.
  • Marcelo Dascal, "Language as a cognitive technology". In B. Gorayska and J.L. Mey (eds.), Cognition and Technology. Amsterdam: John Benjamins, 2004, pages 37-62.
  • Marcelo Dascal, "Hobbes challenge". In A. Brook (ed.), The Prehistory of Cognitive Science. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave-McMillan, 2007, pages 67-96.