האוניברסיטה הפתוחה

ערב עיון בנושא
נשים כותבות מסע


יום רביעי, א באדר תשס"ט, 25 בפברואר 2009
קריית האוניברסיטה הפתוחה ע"ש דורותי דה רוטשילד
רחוב רבוצקי 108, רעננה

להקלטת ערב העיון

בתכנית:
16:30 התכנסות וכיבוד קל
17:00 יו"ר: פרופ' תמר הרמן, דיקן הלימודים האקדמיים,
האוניברסיטה הפתוחה
  דברי ברכה
פרופ' חגית מסר-ירון, נשיאת האוניברסיטה הפתוחה
פרופ' גרשון בן-שחר, נשיא לשעבר, האוניברסיטה הפתוחה
ד"ר אבריאל בר-לבב, המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה
ומדעי היהדות, האוניברסיטה הפתוחה
ד"ר בת-ציון עראקי קלורמן, ראש המחלקה להיסטוריה,
פילוסופיה ומדעי היהדות, האוניברסיטה הפתוחה
  ד"ר איריס שגריר, המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה
ומדעי היהדות, האוניברסיטה הפתוחה
מסע מסוכן: עלייתה לרגל של מרגרט מירושלים
  פרופ' חוה טורניאנסקי, האוניברסיטה העברית בירושלים
המבט של גליקל: רשמי מסעות ה"חולין" של בת המאה ה-17
  רונית גרוסמן, המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת,
האוניברסיטה הפתוחה
"סבתא על פיל ואמא באשראם": בלוגים של מטיילות להודו
  דברי סיום: פרופ' אורה לימור, סגנית הנשיאה לעניינים אקדמיים,
האוניברסיטה הפתוחה
  ליווי מוסיקלי: דואו-וירגה - מוסיקה של ימי הביניים

סיום משוער בשעה 19:30

ההשתתפות (ללא תשלום) מותנית בהרשמה מראש
בטלפון 3337* או באתר האינטרנט: www.openu.ac.il/travels