האוניברסיטה הפתוחה
התכנית ללימודי תואר שני במינהל עסקים MBA

יום עיון בנושא
הכלכלה הריאלית ושוק ההון לקראת 2010

יום רביעי, ג בשבט תשס"ט, 28 בינואר 2009
בקריית האוניברסיטה הפתוחה ע"ש דורותי דה רוטשילד, דרך האוניברסיטה 1, רעננה
(הכניסה לחניה מרחוב ויצמן; החניה ללא תשלום)

בתכנית:
 
16:45 התכנסות

17:00 ד"ר אריה נחמיאס, ראש התכנית ללימודי תואר שני במינהל עסקים MBA, האוניברסיטה הפתוחה
ממשבר פיננסי למשבר ריאלי לצמיחה?
17:30 ד"ר מיכאל שראל, ראש אגף כלכלה ומחקר קבוצת הראל ביטוח ופיננסים
מגמות במשק הישראלי ובעולם לקראת 2010
18:00 אורי שור, מנכ"ל הראל מוצרים פיננסיים
ההנדסה הפיננסית מתה?
18:30 סמי בבקוב, משנה למנכ"ל הראל פיננסים ומנכ"ל הראל פיא קרנות נאמנות
שוק ההון המקומי והגלובלי לקראת 2010
19:00 פאנל - שאלות ותשובות

סיום משוער בשעה 19:30

ההשתתפות (ללא תשלום) על בסיס הרשמה מראש
בטלפון: *3337 או באתר אינטרנט: www.openu.ac.il/capitalmarket

לצפייה במגוון ספרי האוניברסיטה הפתוחה בתחום ניהול