האוניברסיטה הפתוחה אירועים באוניברסיטה הפתוחה האוניברסיטה הפתוחה אירועים באוניברסיטה הפתוחה


האוניברסיטה הפתוחה
המחלקה לניהול ולכלכלה

יום עיון בנושא


מדיניות ציבורית של ה"כאן ועכשיו":
השלכותיה לדורות הבאים

העבר אין, העתיד עדיין, והדאגה מניין?...
(רבי אברהם אבן עזרא)


לרגל צאתו של הספר כלכלה בין-דורית
מאת ד"ר מרדכי שורץ, בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה

יום העיון נערך ביום ראשון, י"א באייר תשס"ז, 29 באפריל 2007
בקריית האוניברסיטה הפתוחה ע"ש דורותי דה רוטשילד, רח' רבוצקי 108, רעננה
(הכניסה לחניה ללא תשלום מרחוב ויצמן)


האינטרס של מערכות דמוקרטיות הוא הספקת פתרונות לטווח קצר המאפשרים קידום אינטרס עכשווי,
כגון בחירה מחדש של מחולל הפתרון, ולא דאגה לאינטרס החברתי של הטווח הארוך.
הדבר בא לידי ביטויי בקביעת מדיניות ציבורית בכל תחומי העשייה - תכנון בטחוני; מניעת זיהום ופגיעה באיכות הסביבה;
מניעת אפידמיות; החלטות כלכליות, ביניהן על פנסיה, על מסים, על שירותי הרפואה ועל החובות המוטלות על הדור הבא.
כיצד זה עובד ומה ההשלכות לדורות הבאים? איזה "מורשת" זה מותיר לבאים אחרינו?

 
17:00
התכנסות
17:30
מושב א': מדיניות ציבורית דמוקרטית ומעורבות ממשלתית דמוית שוק וטובת הכלל
יו"ר: פרופ' אביעד חפץ, ראש המחלקה לניהול וכלכלה, האוניברסיטה הפתוחה

דברי פתיחה:
ד"ר מרדכי שורץ, המחלקה לניהול ולכלכלה, האוניברסיטה הפתוחה, מחבר הספר כלכלה בין-דורית
הדורות הבאים בפרספקטיבה של הפרט ושל החברה

ד"ר רונן בראל, האוניברסיטה הפתוחה
הטייה להווה במדיניות הציבורית והשלכותיה על הדורות הבאים: מלחמה בטרור, זיהום אוויר, אפידמיות

פרופ' נאוה כהנא, אוניברסיטת בר-אילן
כיצד ניתן להגן על טובת הציבור ולהבטיח מימוש התחייבויות למניעת זיהום סביבתי?
19:00 הפסקה
19:15 מושב ב': דמוקרטיה ורפורמות ומשמעותן לטווח הארוך
יו"ר: ד"ר ניצה גרי, ראש תחום לימודי ניהול, האוניברסיטה הפתוחה

פרופ' שמואל ניצן, אוניברסיטת בר-אילן והאוניברסיטה הפתוחה
האם קבלת החלטות דמוקרטית מקדמת איכות או שקיפות ופועלת לטובת הכלל? הצורך ברגולציה ממשלתית לטובת העתיד

פרופ' איתן ששינסקי, האוניברסיטה העברית
רפורמות פנסיוניות בישראל

סיום משוער בשעה 20:30