כנס: אירכוב האינטרנט: שיטות עבודה מומלצות למורשת תרבותית דיגיטלית

הספרייה הלאומית והמעבדה הפתוחה למדיה ומידע באוניברסיטה הפתוחה.
יום ראשון י"ד אייר תשע"ח, 29 אפריל 2018 | | הספריה הלאומית, גבעת רם, ירושלים    נווט

תכנית

18:00-11:00
כנס: אירכוב האינטרנט: שיטות עבודה מומלצות למורשת תרבותית דיגיטלית. הכנס נערך ביוזמת הספרייה הלאומית והמעבדה הפתוחה למדיה ומידע באוניברסיטה הפתוחה.