מפגש בלתי אמצעי על הנגשת מידע ומרכזי תמיכה לסטודנטים עם מוגבלות

יום רביעי כ"ד אדר תשע"ז, 22 מרץ 2017 | | דרך האוניברסיטה 1, רעננה    נווט