הציבור מוזמן להרצאתה של
גב' תמי נויטל, מרכז שה"ם, האוניברסיטה הפתוחה


"בלי מחשב אני לא יכולה לעבוד" - האמנם? מאפייני השימוש
שעושים מרצים באקדמיה בסביבות עתירות תקשובמועד: יום שני 7.6.2010 בשעה 12:30
מקום: אולם קנבר, בניין הכיכרתקציר:
המרצים באקדמיה משתמשים במסגרת עבודת ההוראה, המחקר והפרסום במגוון רחב של סביבות עתירות תקשוב, המאפשרות להם לבצע בקלות יחסית פעולות שבעבר היו מורכבות, יקרות וקשות לביצוע.
מהו אופי השימוש שעושים מרצים בתקשוב לצורך ביצוע תפקידיהם השונים? כיצד הם מפתחים מיומנויות בשימוש בטכנולוגיות אלה? מהי השפעת הסביבה הארגונית - האוניברסיטה, במקרה זה - על סוגי הטכנולוגיות שנבחרו ועל מידת השימוש בהן ע"י המרצים? ההרצאה תבחן סוגיות אלה על בסיס ממצאי מחקר, שבדק תהליכי ניהול ידע אישי של אנשי אקדמיה באוניברסיטת מחקר בארץ.