שהם והמרכז לחקרחדשנות בטכנולוגיות למידה

המחלקה לניהול ולכלכלה


הציבור מוזמן להרצאתם של

פרופ' אריק רגובסקי

בית הספר למינהל עסקים, Wayne State University

בשלוּת ארגונית ליישום טכנולוגיות מידע:
מדד למוכנוּת ארגונית לאימוץ אפקטיבי של חדשנות טכנולוגית


מועד: יום שני 14.3.2011 בשעה 12:30-14:00
מקום: אולם קנבר, בניין הכיכרתקציר:
ההרצאה תציג נקודת מבט חדשה על הבעיה החשובה של יכולתם של ארגונים להפיק ערך מטכנולוגיות המידע שברשותם. ארגונים משקיעים רבות בטכנולוגיות מידע, אך למרות זאת מנהלים רבים באותם ארגונים טוענים, שאינם מקבלים את המידע שהם זקוקים לו. בשונה מגישות קודמות, המחקר המוצג אינו עוסק בדרכים שמַחְלקות לטכנולוגיות מידע יכולות לנקוט כדי להפיק את הערך הטמון במערכות שהן מספקות לארגון. במקום זאת, המחקר מדגיש את התפקיד המרכזי שיש למנהלים ולמשתמשים במימוש הערך הזה, אשר מושפע מהיכרותם ורמת הבשלות שלהם לשימוש בטכנולוגיות מידע.
בהרצאה יוצג מודל "Organizational Information Technology Maturity" (OITM) , נבחן כיצד מנהלי מערכות מידע יכולים להתמודד עם התנגדותם של מנהלים בארגון לאימוץ טכנולוגיות חדשות, להגביר את רמת הבשלות הארגונית, ובכך לשפר הן את האיכות והן את הערך של השימוש בטכנולוגיות. לסיום, נשתמש במודל OITM לניתוח אירוע.