הציבור מוזמן להרצאתה של

גב' פנינה שטרן

אוניברסיטת תל אביב, החוג ללימודים קוגניטיביים של השפה


קשב וקריאה מנייר וממסך בקרב מתבגריםמועד: יום שני 18.10.2010 בשעה 12:30
מקום: אולם קנבר, בניין הכיכר


למצגת

מצגת


תקציר:
ילדים ומתבגרים עם ADHD חווים לעתים קרובות קשיים בהבנת הנקרא. כדי לבחון את הקשר שבין ADHD להבנת הנקרא, נבדקו קשרים אפשריים בין תפקודי קשב לבין מהירות ודיוק בביצוע מטלת הבנת הנקרא בקרב מתבגרים עם וללא ADHD. בנוסף, נבדקו שתי התערבויות פשוטות ליישום לשיפור הבנת הנקרא: הגדלת הריווח (רגיל מול כפול בין מילים ושורות) ושינוי אמצעי התצוגה (מסך מחשב מול דף מודפס). תוצאות המחקר מראות, שקושי בתפקוד של תת-מערכת הקשב המתמשך קשור במובהק לקושי בהבנת הנקרא. כמו כן נמצא, כי ההתערבויות אכן משפרות את הבנת הנקרא: טקסט מרווח, המוצג על גבי מסך מחשב, עזר למי שיש לו קושי בתפקוד הקשב המתמשך וטקסט בריווח רגיל, המוצג על גבי מסך מחשב, עזר למי שתפקוד הקשב המתמשך שלו תקין.