שהם והמרכז לחקר חדשנות  בטכנולוגיות למידה

הציבור מוזמן להרצאתה של

שרית ברזלי

עמיתת מחקר במרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה

"באינטרנט אי אפשר לדעת"?
אפיסטמולוגיה אישית ולמידה בסביבה דיגיטלית


מועד: יום שני 19.03.2012 בשעה 12:30 - 14:00
מקום: אולם קנבר, בניין הכיכרתקציר:
פריחתן של טכנולוגיות שיתופיות מחוללת שינויים עמוקים באופנים בהם אנו יוצרים, מפיצים ומצדיקים ידע. שינויים אלו מאתגרים את הדרכים בהן אנו תופסים מהו ידע ומה זה אומר "לדעת". האם התלמידים מוכנים להתמודדות עם מציאות זאת? האם הם יודעים להעריך מקורות מידע מרובים וסותרים וליצור מתוכם ידע חדש?
בהרצאה יוצג מחקר שבחן את הקשר בין החשיבה האפיסטמית של תלמידים לבין תהליכי חקר בסביבה מקוונת. נמצא שהתלמידים התקשו להעריך באופן ביקורתי את מקורות המידע המקוונים, אולם תלמידים שתפסו את הידע כמורכב ודורש הצדקה, היו ערים יותר לקיומן של סתירות בין אתרים והצליחו יותר במיזוג מידע ממקורות מרובים. השפעתה של האפיסטמולוגיה האישית של תלמידים על תהליכי יצירת ידע בסביבות עתירות מידע מצביעה על הצורך בטיפוח החשיבה האפיסטמית של התלמידים.