שהם והמרכז לחקר חדשנות  בטכנולוגיות למידה

הציבור מוזמן להרצאתה של

ד"ר אינה בלאו

האוניברסיטה הפתוחה

הסמארטפון כתחליף ליומן המורה?
ניהול פדגוגי בסלולרי


מועד: יום שני 19.12.2011 בשעה 12:30-14:00
מקום: אולם קרוגר, בניין הכיכרתקציר:
נגישות למידע עדכני וקבלת החלטות על בסיס נתונים מעובדים בזמן אמת (ubiquitous data-based decision-making) הינם קריטיים בהעלאת האפקטיביות של ארגונים בכלל ושל ארגונים חינוכיים בפרט. מערכות מתוקשבות לניהול פדגוגי, הנפוצות במוסדות להשכלה גבוהה, מוטמעות כיום בבתי הספר רבים בארץ ומהוות מרכיב הכרחי בתכנית התקשוב הלאומית. מערכות אלה מחליפות את יומן הכיתה המסורתי ומאפשרות למלמדים וללומדים נגישות לנתונים ולתיעוד תהליכי הוראה-למידה. במקביל, אנו עדים לתהליך מהיר של הפיכת סמארטפונים וטכנולוגיות חדשניות אחרות, למחשבים, המסוגלים להנגיש מידע וחומרי למידה עבור לומדים בכל מקום ובכל עת, וגם לשמש יומן מקצועי עבור המלמדים. ההרצאה תעסוק בניהול פדגוגי בעזרת טלפונים סלולריים, הן מההיבט של הגברת האפקטיביות בארגון חינוכי, והן מההיבט של שינויים באינטראקציה בין לומדים ומלמדים ובמעורבות הורים. ממצאי מחקר על ניהול פדגוגי בסלולר יושוו לממצאים על ניהול פדגוגי באמצעות מחשב.