האוניברסיטה הפתוחה אירועים באוניברסיטה הפתוחה המרכז לחקר טכנולוגיות בהוראה אתר הבית של שהם האוניברסיטה הפתוחה אירועים באוניברסיטה הפתוחה

הציבור מוזמן להרצאתה של


ד"ר רונית קמפף

אוניברסיטת תל אביב

ילידים דיגיטליים (Digital Natives)
והסכסוך הישראלי-פלסטיני: המקרה של PeaceMaker

   מצגת
Peace Maker

מועד: יום שני 26.4.2010 בשעה 12:30
מקום: אולם קנבר, בניין הכיכר


הצעירים של ימינו, אשר נולדו אל תוך הסביבות הדיגיטליות, קרויים "ילידים דיגיטליים" (Digital Natives). הם מתקשרים ברהיטות בשפת התקשורת הדיגיטלית וחוקרים רבים סבורים, כי הם מפגינים גמישות בהתמודדותם עם פתרון בעיות, כולל סוגיות פוליטיות, אשר מוצגות בפורמט מולטי-מדיה אינטראקטיבי. הרצאה זו מתמקדת במחקר, הבוחן כיצד צעירים ישראלים, ילידי הדור הדיגיטלי, ממלאים את תפקיד ראש הממשלה הישראלי ואת זה של נשיא הרשות הפלסטינית במשחק ההדמיה PeaceMaker. המשחק מאפשר לשחקן יחיד למלא תפקידים אלה ולהתמודד עם אירועים שונים בסכסוך הישראלי-פלסטיני, אשר מוצגים באמצעות כלים מגוונים, ביניהם צבאיים, דיפלומטיים וכלכליים.
בהרצאה יוצגו גם נתונים ראשוניים ממחקרים דומים שנערכו בטורקיה, ארה"ב והרשות הפלסטינית ויידונו בה הפוטנציאל של הדמיות פוליטיות ממוחשבות ככלי למידה אפקטיבי עבור בני הדור הדיגיטלי.