הכנס השלושה-עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס

האדם הלומד בעידן הטכנולוגי

יום שלישי ה' אדר תשע"ח, 20 פברואר 2018 | | דרך האוניברסיטה 1, רעננה    נווט

הכנס השלושה-עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס, ימים שלישי-רביעי, 21-20 בפברואר 2018

תכנית

17:30-09:00
תוכנית המלאה מופיעה באתר הכנס