מפגש סינמה אקדמיה: סרט לבן - פדגוגיה שחורה

הקרנת הסרט: "סרט לבן"

פרופ' גד יאיר, המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים
יום ראשון ג' סיון תשע"ז, 28 מאי 2017 | | דרך האוניברסיטה 1, רעננה    נווט

תכנית

19:00-18:45
התכנסות וכיובד קל
19:45-19:00
הרצאה: סרט לבן - פדגוגיה שחורה. פרופ' גד יאיר, המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים.
22:00-19:50
הקרנת הסרט: "סרט לבן".