כנס: שינוי חינוכי וחברתי במציאות ישראלית מורכבת: מבט מפוכח על רפורמות, אקטיביזם ויזמות בחינוך

יום ראשון י"א תמוז תשע"ט, 14 יולי 2019 | | דרך האוניברסיטה 1, רעננה    נווט

תכנית

09:30-09:00
התכנסות
09:45-09:30
דברי ברכה: ד"ר יצחק ברקוביץ, האוניברסיטה הפתוחה וד"ר לטם פרי-חזן, אוניברסיטת חיפה, מארגני הכנס
11:15-09:45
מושב פתיחה: רפורמות וחדשנות בחינוך בישראל: תובנות מהעבר ומבט קדימה: מר נחום בלס, חוקר ראשי בתחום חינוך במרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל: טיפוס איטי במעלה ההר או רכבת שדים - הרפורמות המבניות בישראל ובפולין - נקודות דמיון ושוני; ד"ר אורי איל, האוניברסיטה העברית: בחינת מיתוס היזם החינוכי: האם יזמות מבחוץ ומלמטה יכולה לקדם שינוי חינוכי מערכתי?
11:30-11:15
הפסקה
13:00-11:30
מושבים מקבילים: מושב א1: אתגרים בגיבוש ויישום רפורמות בסביבה דינמית וכאוטית: יו"ר: ד"ר איימן אגבאריה, אוניברסיטת חיפה ; מושב א2: אופק חדש ועוז לתמורה: שינו את המערכת או שונו על ידיה?: יו"ר: ד"ר שירי לביא, אוניברסיטת חיפה
14:00-13:00
הפסקת צהריים
15:15-13:45
מושבים מקבילים: מושב ב1: יזמות ואקטיביזם בחינוך החרדי: בין מהפך לשעתוקף יו"ר: פרופ' אודרי רקח-אדי, אוניברסיטת תל אביב; מושב ב2: יזמות, יזמות פנים-ארגונית וחינוך ליזמות: יו"ר: ד"ר פסקל בן עוליאל, אוניברסיטת בר-אילן
15:30-15:15
הפסקה
17:00-15:30
מושבים מקבילים: מושב ג1: סוכני שינוי? אקדמאים, הורים ועמותות בתהליכי שינוי ורפורמה: יו"ר: ד"ר חיים שקד, מכללת חמדת הדרום; מושב ג2: אקטיביזם של בני נוער: יו"ר: ד"ר אביהו שושנה, אוניברסיטת חיפה
18:00-17:00
פאנל סיכום: רשות השינוי - על כוחה ומגבלותיה של הרשות המקומית בהובלת שינויים; מנחה: ד"ר גדי ביאליק, המכללה לחברה ואומנויות ASA ואוניברסיטת תל אביב, מייסד In-Via, מלווה תהליכי מו"פ ברשויות מקומיות; משתתפים: פרופ' יזהר אופלטקה, אוניברסיטת תל אביב ומחזיק תיק החינוך בעיריית גבעתיים; מר אבי קמינסקי, יו"ר איגוד מנהלי המחלקות לחינוך ברשויות המקומיות וסמנכ"ל חינוך וחברה, הוד השרון; גב' איילת דליות, מנהלת דרך רעננה - מרכז להכשרה ולהתפתחות מקצועית