שנת 1948 הארוכה: סדרת הרצאות לציון 70 שנה למדינת ישראל

מפגש ראשון: וכל המרבה לספר ב"יציאת אירופה תש"ז" הרי זה משובח, במלאת 70 שנה לפרשת אקסודוס

יום שלישי ו' תשרי תשע"ח, 26 ספטמבר 2017 | | דרך האוניברסיטה 1, רעננה    נווט

תכנית

לצפייה בהקלטות האירוע
16:30-16:15
התכנסות וכיבוד קל
18:00-16:30
ברכות: פרופ' אביעד חפץ, המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים, האוניברסיטה הפתוחה. מושב ראשון: מבט היסטורי וספרותי. יו"ר: פרופ' עדיה מנדלסון-מעוז, ראש המחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות, האוניברסיטה הפתוחה. פרופ' אביבה חלמיש, המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות, האוניברסיטה הפתוחה: פרשת אקסודוס – דרמה בשלוש מערכות. ד"ר גלי ברעם-דרוקר, פוסט-דוקטורנטית במחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות האוניברסיטה הפתוחה: קולו של מעפיל: די מענטשן פון עקזאדוס 1947 ליצחק פרלוב.
18:15-18:00
הפסקה
19:45-18:15
מושב שני: מבט קולנועי ואישי. יו"ר: פרופ' גיא מירון, ראש המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות, האוניברסיטה הפתוחה. ד"ר ליאת שטייר-לבני, המחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות, האוניברסיטה הפתוחה: "ילדי אקסודוס" – הייצוג הקולנועי של המעבר משואה לתקומה. גב' רווית ישראל, מנהלת מוקדי הלימודים האקדמיים באוניברסיטה הפתוחה: האקסודוס שלי.