כנס: "הבריאה", הכנס השנתי הראשון של האגודה הישראלית לחקר דתות

יום חמישי י"ד סיון תשע"ז, 8 יוני 2017 | | דרך האוניברסיטה 1, רעננה    נווט

האגודה הישראלית לחקר דתות בשיתוף המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת, המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות, והמחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות באוניברסיטה הפתוחה

תכנית

09:15-09:00
התכנסות וכיבוד קל
09:30-09:15
ברכות ודברי פתיחה: פרופ' איתמר גרינולד, נשיא האגודה הישראלית לחקר דתות. ברכות מאת נציגת משפחת ורבלובסקי: גב' יסכה הרני.
11:15-09:30
מושב ראשון: נצרות ודתות המזרח הקרוב העתיק
11:30-11:15
הפסקה
13:00-11:30
מושב שני: אסלאם
14:00-13:00
הפסקת צהריים
15:00-14:00
הרצאת מליאה: פרופ' בן עמי שילוני, האוניברסיטה העברית בירושלים. יפן: מיתוס בריאה הומוריסטי והשאלה בדבר אלוהותו של הקיסר
15:15-15:00
הפסקה
17:15-15:15
מושב שלישי: דתות מזרח ודרום אסיה
17:30-17:15
הפסקה
19:15-17:30
מושב רביעי: יהדות וקבלה
19:30-19:15
הפסקה
22:30-19:00
מושב נעילה: הרצאה והקרנת סרט. ד"ר אייזיק לובלסקי, האוניברסיטה הפתוחה: דת ורוחניות בין מזרח למערב . הסרט בודהא קטן (Little Budha), במאי: ברנרדו ברטולוצ'י (דרמה, 1993, 141 דק') .