הדיואן -  סמינר המכון לחקר יחסים יהודים נוצרים מוסלמים
המפגש יתקיים
ביום רביעי, ו בטבת תשע"ג, 19 בדצמבר 2012, בשעה 10:15
בבניין האקדמיה, חדר 151,
קריית האוניברסיטה הפתוחה ע"ש דורותי דה רוטשילד,
דרך האוניברסיטה 1, רעננה
(הכניסה לחניה מצומת רעננה צפון; החניה ללא תשלום)


אתם מוזמנים להשתתף במפגש של הדיואן

פרופ' סלביה פוגל-ביז'אוי המכללה למינהל, תשוחח בנושא:
"נשים ערביות בשוק העבודה בישראל"


נשמח לראותכם