הדיואן -  סמינר המכון לחקר יחסים יהודים נוצרים מוסלמים
המפגש יתקיים
ביום רביעי, י"ב בשבט תשע"ג, 23 בינואר 2013, בין השעות 10:15 - 12:00
בבניין האקדמיה, חדר 151,
קריית האוניברסיטה הפתוחה ע"ש דורותי דה רוטשילד,
דרך האוניברסיטה 1, רעננה
(הכניסה לחניה מצומת רעננה צפון; החניה ללא תשלום)


אתם מוזמנים להשתתף במפגש של הדיואן

ד"ר אברי בר לבב, האוניברסיטה הפתוחה, ישוחח בנושא:
"ביבליוגרפיה וגבולות הדת:
רשימות ספרים יהודיות ונוצריות במאה השבע-עשרה"נשמח לראותכם!