שיתקיים ביום ראשון, ח' בסיוון תשס"ו, 4 ביוני 2006

הרצאת הפתיחה באולם נוידרפר, קריית האוניברסיטה הפתוחה

ע"ש דורותי דה רוטשילד, רח' רבוצקי 108, רעננה.

 


09:00

התכנסות והרשמה

 

 

09:30

מושב הפתיחה, יו"ר: פרופ' מאיה פרוכטמן

ברכות:

פרופ' אורה לימור, סגנית נשיא האוניברסיטה הפתוחה

פרופ' אורה שורצולד, נשיאת האגודה

הרצאת הפתיחה:

ד"ר רון כוזר, אנטומיה של שינוי עמדות פוליטיות

 

 

10:45

מושבים מקבילים (א)

 

 

 

שפות לאומיות מתמודדות עם הגלובליזציה, יו"ר: יהודית רוזנהויז

פני אור, האנגלית כלינגוא פרנקה

מרים בן-רפאל, אנגלית בעיתונות הנוער בצרפת                                                     

אלק אפשטיין ונינה חיימיץ, רב-לשוניות באמצעי התקשורת בישראל                                               

יהודית רוזנהויז ורותם קובנר, שיח גלובאלי: השפעת האנגלית על שפות העולם

 

 

 

שפות מקצועיות, יו"ר: אורה שורצולד          

איריס מנור-בנימיני, עבירות של מילות מפתח בין מומחים המדברים שפות מקצועיות שונות                                                                

תמי יאיר, מבעים מלשונם המקצועית של אנשי טיפול פסיכולוגים, עובדים סוציאלים וקרימינולוגים והשתקפותם בשפת עבריינים

לובה חרל"פ וצבי שראל, שפה ושמה "אקדמית": מאפיינים לשוניים ורטוריים של השפה האקדמית הכתובה                                  

מילי אפשטיין-ינאי, לקראת ניסוח מבני של אי-הבנות במוסד להשכלה גבוהה

 

 

 

אתיקה, חברה ושיח, יו"ר: חיים נוי              

זהר קמפף ושושנה בלום-קולקה, "מצטער על מה שעשיתי": אירועי התנצלות בילדות

חיים נוי, שנינות וטאקט: סוגות ביצוע (א)מוסריות במרחבי שיח בישראל                                           

גונן הכהן, אתיקה בשיחה היומיומית ביצוע ומשמעות של הפרת נורמה שיחתית אחת

איילת כהן, ילדים כדימוי חזותי וכטיעון במערכה אידיאולוגית: דילמות בסיקור הטלוויזיוני של תהליך ההתנתקות

 

 

 

שפה וזהות, יו"ר: מוטי רגב                       

דניס קורזון, הנוף הלשוני היבטים חברתיים, פוליטיים והיסטוריים          

ג'ון מייהיל,Arabic language, national identity, and attitudes towards the Arab-Israeli conflicts

נינה פינטו-אבקסיס, שפת הכינויים של יהודי טיטואן זהות פרטית מול זהות קולקטיבית                                      

מיה הוד, הווה, מילים, תנועה שפת שירי הייקו

 

 

12:30

הפסקת צהריים

 

 

13:30

מושבים מקבילים (ב)

 

 

 

מתקשרים, רבים ומשחקים ברשת: דפוסי כתיבה בעברית, בערבית ובאנגלית, יו"ר: רינה בוגוש

כרמל וייסמן ואילן גונן, מבוא ל"פקצית", שפת נוער דיגיטלית ישראלית                       

אמן גרה, Multiscriptal and Multilingual Representation of Palestinian Arabic in Written Online Communication

ברנדה דנט, 'What a Wonderful Du-Krav This is!': Flaming, Gender and Culture on an English-Language Listserv for Israelis

 

 

 

שפה וחינוך, יו"ר: עליזה רישביץ

ניבי גומל, הוראת עברית בעידן של תמורות ספרי לימוד עברית מרוסג'וק על סף המאה ה-20

רחל רוזנר וסימה חרוב, הוראת היצגים גרפיים כנושא לימודי בבית הספר התיכון

שושי וקסמן, רב-אורייניות בגיל הרך

 

 

 

רב-לשוניות, יו"ר: חיים נוי

רחל ויסברוד, התרגום הרב-לשוני בטלוויזיה הישראלית                         

שוש בן-ארי, הוראת הערבית בעידן הגלובליזציה האם הגזרות הן גזירות?

וילי אליאס, הגייה ערבית בתקשורת הישראלית

 

 

 

שפה ותקשורת (1), יו"ר: תמר ליבס

גליה ינושבסקי, הטיעון הוויזואלי מפוטנציאל למימוש: מקרה הבוחן של ה"תמונאורע"

דוד לוין וזהר קמפף, "כתבנו נלווה אל הכוחות" העיתונאי כאתנוגרף                                              

גלית בן ישראל, לשון פוליטית התבוננות פרשנית בשיח של מקבלי החלטות פוליטיים בכלי התקשורת באירועים של פיגועי מיקוח ומצבי מחטף

 

 

15:00

הפסקה

 

 

15:15

מושבים מקבילים (ג)

 

 

 

שפת האינטרנט, יו"ר: זהר לבנת

איילת כהן ומוטי נייגר, המשחבקים: הרטוריקה של שיח-תגובה בעיתונות המקוונת

יורם עשת, השפה הדיגיטלית: קווים להתפתחותה של שפת התקשורת המודרנית                                              

שגית ליפץ-אליאסי, לצ'אט מהשגרה הכינויים בשיחות הצ'אט

 

 

 

שפה ותקשורת (2), יו"ר: דוד לוין               

עירית זאבי, סיסמת הפרסומת בעיתונות היומית הישראלית 1960-1948                                         

חנה הרציג, מטפורות בעיתונות פוליטית

אביבית אגם-דאלי, השפה החזותית בפרסומות כשפה גלובלית

 

 

 

תרבות צעירה ושפה, יו"ר: אורנה בן–נתן      

עליזה לזרסון, אוריינות בתרבות הנוער – עיון מבעד לאתר ראפ ברשת                        

חגית בוני-נח, מה בין אנטי-לשון, סלנג וארגו – שפת התרמילאים המשתמשים בסמים

רוביק רוזנטל, שפת החיזור

 

 

 

השפה המדוברת מהיבטים שונים, יו"ר: ורד זילבר-ורוד

נועה בדיחי-קלפוס, חזרות, הפרעות וחפיפה בשיח היומיומי

נטע זיסקינד, סקרים כסמני שיח

מלכה מוצ'ניק וענת סטבנס, מספרים סיפור – סגנונו מול סגנונה

 

 

16:45

ישיבת האגודה והפסקת קפה

 

 

17:15

ילדי המסכים: תרבות ושפה של בני נוער בעולם דיגיטלי,

יו"ר: רוביק רוזנטל

פאנל סיום בהשתתפות: דוד גרין, אליעזר בן-רפאל,

שושנה בלום-קולקה, אבירמה גולן

 

 

סיום משוער בשעה 18:30