מועדי בחינות הגמר

לחיפוש מועדי בחינה בקורס

בחינות הגמר מתקיימות בתום כל סמסטר במועד א ובמועד ב.

בחינות מועד א מתחילות כשבוע לאחר סיום הסמסטר, בחינות מועד ב – כחודשיים לאחר סיום הסמסטר (‏בעיצומו של הסמסטר העוקב‎)‏.

מועד א: ברוב הקורסים מתקיימות בסמסטר הסתיו ובסמסטר האביב שתי בחינות מועד א בשני תאריכים שונים. הסטודנטים רשאים להיבחן רק במועד א אחד מהשניים (בכל קורס שהם לומדים). אם סטודנטים נזקק (וזכאי) למועד נוסף – עליהם להיבחן במועד ב. בסמסטר הקיץ יש לכל קורס הנלמד בו מועד א יחיד.

מועד ב: בכל קורס מתקיימת בחינת מועד ב יחידה.

למידע מפורט בנושאים הקשורים לבחינת הגמר, כגון: זכאות להיבחן, נוהל הרשמה וביטול הרשמה לבחינה, הזמנה לבחינה, הזדהות בבחינת הגמר, תנאי בחינה מיוחדים ועוד, יש לקרוא בעיון תקנות והנחיות בנושא בחינות.

לוח מועדי בחינות הגמר

בטבלה זו מפורטים מועדי בחינות הגמר שנקבעו לסמסטר הסתיו, האביב והקיץ בשנת הלימודים תשע"ט. ייתכנו שינויים במספר המועדים ו/או בתאריכים.

סמסטר

מועד

תאריך

יום בשבוע

הערות1

סתיו תשע"ט (א2019) אנגלית
מועד א
מועד ב

16.1.2019
31.1.2019

יום ד
יום ה
רמות מתקדמים ב, מתקדמים א, בסיסי, טרום בסיסי ב, טרום בסיסי א
מועדי א 23.1.2019
30.1.2019
4.2.2019
6.2.2019
11.2.2019
14.2.2019
יום ד
יום ד
יום ב
יום ד
יום ב
יום ה
 
מועדי ב 25.3.2019
28.3.2019
4.4.2019
8.4.2019
11.4.2019
יום ב
יום ה
יום ה
יום ב
יום ה
 
אביב תשע"ט (ב2019) אנגלית
מועד א
מועד ב

10.6.2019
26.6.2019

יום ב
יום ד
רמות מתקדמים ב, מתקדמים א, בסיסי, טרום בסיסי ב, טרום בסיסי א
מועדי א 24.6.2019
27.6.2019
1.7.2019
4.7.2019
10.7.2019
15.7.2019
יום ב
יום ה
יום ב
יום ה
יום ד
יום ב
 
מועדי ב 19.8.2019
22.8.2019
26.8.2019
5.9.2019
9.9.2019
יום ב
יום ה
יום ב
יום ה
יום ב
 
קיץ תשע"ט (ג2019)
אנגלית
מועד אמועד ב

7.8.2019
18.9.2019


23.10.2019

יום ד
יום ד


יום ד

קורסים אינטנסיביים I
רמות מתקדמים ב, מתקדמים א, בסיסי, טרום בסיסי ב, טרום בסיסי א, קורסים אינטנסיביים II
רמות מתקדמים ב, מתקדמים א, בסיסי, טרום בסיסי ב, טרום בסיסי א, קורסים אינטנסיביים II

מועדי א 12.9.2019
23.9.2019
26.9.2019
יום ה
יום ב
יום ה
 
מועדי ב 11.11.2019
18.11.2019
יום ב
יום ב
 


1. החל מסמסטר סתיו תשע"ו (א2016) שונו שמות הקורסים באנגלית.