מועדי בחינות הגמר

לחיפוש מועדי בחינה בקורס

בחינות הגמר מתקיימות בתום כל סמסטר במועד א ובמועד ב.

בחינות מועד א מתחילות כשבוע לאחר סיום הסמסטר, בחינות מועד ב – כחודשיים לאחר סיום הסמסטר (‏בעיצומו של הסמסטר העוקב‎)‏.

מועד א: ברוב הקורסים מתקיימות בסמסטר הסתיו ובסמסטר האביב שתי בחינות מועד א בשני תאריכים שונים. הסטודנטים רשאים להיבחן רק במועד א אחד מהשניים (בכל קורס שהם לומדים). אם סטודנטים נזקק (וזכאי) למועד נוסף – עליהם להיבחן במועד ב. בסמסטר הקיץ יש לכל קורס הנלמד בו מועד א יחיד.

מועד ב: בכל קורס מתקיימת בחינת מועד ב יחידה.

למידע מפורט בנושאים הקשורים לבחינת הגמר, כגון: זכאות להיבחן, נוהל הרשמה וביטול הרשמה לבחינה, הזמנה לבחינה, הזדהות בבחינת הגמר, תנאי בחינה מיוחדים ועוד, יש לקרוא בעיון תקנות והנחיות בנושא בחינות.

לוח מועדי בחינות הגמר

בטבלה זו מפורטים מועדי בחינות הגמר שנקבעו לסמסטר הסתיו, האביב והקיץ בשנת הלימודים תשע"ח. ייתכנו שינויים במספר המועדים ו/או בתאריכים.

סמסטר

מועד

תאריך

יום בשבוע

הערות1

סתיו תשע"ח (א2018) אנגלית
מועד א
מועד ב

16.1.2018
30.1.2018

יום ג
יום ג
רמות מתקדמים ב, מתקדמים א, בסיסי, טרום בסיסי ב, טרום בסיסי א
מועדי א 5.2.2018
8.2.2018
12.2.2018
15.2.2018
19.2.2018
22.2.2018
יום ב
יום ה
יום ב
יום ה
יום ב
יום ה
 
מועדי ב 22.3.2018
26.3.2018
9.4.2018
23.4.2018
26.4.2018
יום ה
יום ב
יום ב
יום ב
יום ה
 
אביב תשע"ח (ב2018) אנגלית
מועד א
מועד ב

23.5.2018
6.6.2018

יום ד
יום ד
רמות מתקדמים ב, מתקדמים א, בסיסי, טרום בסיסי ב, טרום בסיסי א
מועדי א 25.6.2018
27.6.2018
2.7.2018
5.7.2018
11.7.2018
16.7.2018
יום ב
יום ד
יום ב
יום ה
יום ד
יום ב
 
מועדי ב 16.8.2018
20.8.2018
27.8.2018
3.9.2018
6.9.2018
יום ה
יום ב
יום ב
יום ב
יום ה
 
קיץ תשע"ח (ג2018)

תאריכי הבחינות של הקורסים הנלמדים בקיץ
אנגלית
מועד אמועד ב

18.7.2018
29.8.2018


13.9.2018

יום ד
יום ד


יום ה

קורסים אינטנסיביים I
רמות מתקדמים ב, מתקדמים א, בסיסי, טרום בסיסי ב, טרום בסיסי א קורסים אינסטנסיביים II
רמות מתקדמים ב, מתקדמים א, בסיסי, טרום בסיסי ב, טרום בסיסי א קורסים אינטנסיביים I קורסים אינסטנסיביים II
מועדי א 4.10.2018
8.10.2018
11.10.2018
יום ה
יום ב
יום ה
 
מועדי ב 8.11.2018
15.11.2018
יום ה
יום ה
 


1. החל מסמסטר סתיו תשע"ו (א2016) שונו שמות הקורסים באנגלית.