בחינות הגמר

מועדי בחינות הגמר

בחינות הגמר מתקיימות בתום כל סמסטר במועד א ובמועד ב.

בחינות מועד א מתחילות כשבוע לאחר סיום הסמסטר, בחינות מועד ב – כחודשיים לאחר סיום הסמסטר (‏בעיצומו של הסמסטר העוקב‎)‏.

מועד א: ברוב הקורסים מתקיימות בסמסטר הסתיו ובסמסטר האביב שתי בחינות מועד א בשני תאריכים שונים. הסטודנטים רשאים להיבחן רק במועד א אחד מהשניים (בכל קורס שהם לומדים). אם סטודנטים נזקק (וזכאי) למועד נוסף – עליהם להיבחן במועד ב. בסמסטר הקיץ יש לכל קורס הנלמד בו מועד א יחיד.

מועד ב: בכל קורס מתקיימת בחינת מועד ב יחידה.

למידע מפורט בנושאים הקשורים לבחינת הגמר, כגון: זכאות להיבחן, נוהל הרשמה וביטול הרשמה לבחינה, הזמנה לבחינה, הזדהות בבחינת הגמר, תנאי בחינה מיוחדים ועוד, יש לקרוא בעיון תקנות והנחיות בנושא בחינות.

לוח מועדי בחינות הגמר

בטבלה זו מפורטים מועדי בחינות הגמר שנקבעו לסמסטר הסתיו, האביב והקיץ בשנת הלימודים תשע"ו. ייתכנו שינויים במספר המועדים ו/או בתאריכים.

סמסטר

מועד

תאריך

יום בשבוע

הערות1

סתיו תשע"ו (א2016)

אנגלית

מועד א

מועד ב

 

19.1.2016

2.2.2016

 

יום ג

יום ג

רמות מתקדמים ב, מתקדמים א, בסיסי, טרום בסיסי ב, טרום בסיסי א
מועדי א 3.2.2016
8.2.2016
11.2.2016
15.2.2016
18.2.2016
22.2.2016
יום ד
יום ב
יום ה
יום ב
יום ה
יום ב
 
מועדי ב 21.3.2016
28.3.2016
31.3.2016
4.4.2016
11.4.2016
יום ב
יום ב
יום ה
יום ב
יום ב
 
אביב תשע"ו (ב2016)

אנגלית

מועד א

מועד ב

 

2.6.2016

20.6.2016

 

יום ה

יום ב

רמות מתקדמים ב, מתקדמים א, בסיסי, טרום בסיסי ב, טרום בסיסי א
מועדי א 29.6.2016
5.7.2016
12.7.2016
14.7.2016
18.7.2016
21.7.2016
יום ד
יום ג
יום ג
יום ה
יום ב
יום ה
 
מועדי ב 18.8.2016
22.8.2016
25.8.2016
5.9.2016
8.9.2016
יום ה
יום ב
יום ה
יום ב
יום ה
 
קיץ תשע"ו (ג2016)
תאריכי הבחינות של הקורסים הנלמדים בקיץ

אנגלית

מועד א

 

מועד ב

 

4.8.2016

15.9.2016

6.10.2016

 

יום ה

יום ה

יום ה

 

קורסים אינטנסיביים I

רמות מתקדמים ב, מתקדמים א, בסיסי, טרום בסיסי ב, טרום בסיסי א קורסים אינסטנסיביים II

רמות מתקדמים ב, מתקדמים א, בסיסי, טרום בסיסי ב, טרום בסיסי א קורסים אינטנסיביים I קורסים אינסטנסיביים II

מועדי א 22.9.2016
26.9.2016
29.9.2016
יום ה
יום ב
יום ה
 
מועדי ב 17.11.2016
21.11.2016
יום ה
יום ב
 


1. החל מסמסטר סתיו תשע"ו (א2016) שונו שמות הקורסים באנגלית.