מועדי בחינות הגמר

לחיפוש מועדי בחינה בקורס

בחינות הגמר מתקיימות בתום כל סמסטר במועד א ובמועד ב.

בחינות מועד א מתחילות כשבוע לאחר סיום הסמסטר, בחינות מועד ב – כחודשיים לאחר סיום הסמסטר (‏בעיצומו של הסמסטר העוקב‎)‏.

מועד א: ברוב הקורסים מתקיימות בסמסטר הסתיו ובסמסטר האביב שתי בחינות מועד א בשני תאריכים שונים. הסטודנטים רשאים להיבחן רק במועד א אחד מהשניים (בכל קורס שהם לומדים). אם סטודנטים נזקק (וזכאי) למועד נוסף – עליהם להיבחן במועד ב. בסמסטר הקיץ יש לכל קורס הנלמד בו מועד א יחיד.

מועד ב: בכל קורס מתקיימת בחינת מועד ב יחידה.

למידע מפורט בנושאים הקשורים לבחינת הגמר, כגון: זכאות להיבחן, נוהל הרשמה וביטול הרשמה לבחינה, הזמנה לבחינה, הזדהות בבחינת הגמר, תנאי בחינה מיוחדים ועוד, יש לקרוא בעיון תקנות והנחיות בנושא בחינות.

לוח מועדי בחינות הגמר

בטבלה זו מפורטים מועדי בחינות הגמר שנקבעו לסמסטר הסתיו, האביב והקיץ בשנת הלימודים תשע"ז. ייתכנו שינויים במספר המועדים ו/או בתאריכים.

סמסטר

מועד

תאריך

יום בשבוע

הערות1

סתיו תשע"ז (א2017)

אנגלית

מועד א

מועד ב

 

30.1.2017

13.2.2017

 

יום ב

יום ב

רמות מתקדמים ב, מתקדמים א, בסיסי, טרום בסיסי ב, טרום בסיסי א
מועדי א 15.2.2017
20.2.2017
23.2.2017
27.2.2017
2.3.2017
6.3.2017
יום ד
יום ב
יום ה
יום ב
יום ה
יום ב
 
מועדי ב 5.4.2017
20.4.2017
27.4.2017
4.5.2017
8.5.2017
יום ד
יום ה
יום ה
יום ה
יום ב
 
אביב תשע"ז (ב2017)

אנגלית

מועד א

מועד ב

 

7.6.2017

22.6.2017

 

יום ד

יום ה

רמות מתקדמים ב, מתקדמים א, בסיסי, טרום בסיסי ב, טרום בסיסי א
מועדי א 6.7.2017
12.7.2017
17.7.2017
20.7.2017
24.7.2017
27.7.2017
יום ה
יום ד
יום ב
יום ה
יום ב
יום ה
 
מועדי ב 21.8.2017
24.8.2017
28.8.2017
7.9.2017
14.9.2017
יום ב
יום ה
יום ב
יום ה
יום ה
 
קיץ תשע"ז (ג2017)

תאריכי הבחינות של הקורסים הנלמדים בקיץ

אנגלית

מועד א

 

מועד ב

 

3.8.2017

11.9.2017

25.9.2017

 

יום ה

יום ב

יום ב

 

קורסים אינטנסיביים I

רמות מתקדמים ב, מתקדמים א, בסיסי, טרום בסיסי ב, טרום בסיסי א קורסים אינסטנסיביים II

רמות מתקדמים ב, מתקדמים א, בסיסי, טרום בסיסי ב, טרום בסיסי א קורסים אינטנסיביים I קורסים אינסטנסיביים II

מועדי א 27.9.2017
16.10.2017
19.10.2017
יום ד
יום ב
יום ה
 
מועדי ב 16.11.2017
23.11.2017
יום ה
יום ה
 


1. החל מסמסטר סתיו תשע"ו (א2016) שונו שמות הקורסים באנגלית.