המבנה הארגוני של האוניברסיטה הפתוחה

רשויות האוניברסיטה הפתוחה


חזרה

בעלי תפקידים

נגידה - נשיאת בית המשפט העליון (‏בדימוס‎)‏ דורית ביניש. הנגידה מכהנת כיו"ר מועצת האוניברסיטה.

המשנה לנגידה - לורד יעקב רוטשילד. ממלא את מקומה של הנגידה בהיעדרה.

סגן הנגידה - פרופ' אברהם גינזבורג. ממלא את מקומה של הנגידה בהיעדרה ובהיעדר המשנה לנגידה.

יו"ר הוועד המנהל - זאב אבלס. עומד בראש הוועד המנהל.

נשיא - פרופ' קובי מצר. הנשיא עומד בראש האוניברסיטה ומכהן כיו"ר הסנאט.

משנה לנשיא לעניינים אקדמיים - פרופ' שרה גורי-רוזנבליט. משנה לנשיא לעניינים אקדמיים, מופקד על העניינים האקדמיים של האוניברסיטה בהתאם לסמכויות שהאציל לו הנשיא. המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים ימלא את מקום הנשיא בהיעדרו.

מנכ"ל - עמית שטרייט. המנכ"ל מופקד על העניינים המינהליים של האוניברסיטה בהתאם לסמכויות שהאציל לו הנשיא.

דיקן הלימודים האקדמיים - פרופ' חיים סעדון. דיקן הלימודים האקדמיים ממונה על הטיפול בכל הנושאים הקשורים להוראה וללימודים באוניברסיטה הפתוחה ברמה כלל-אוניברסיטאית ועל-מחלקתית.

דיקן הפיתוח וטכנולוגיות למידה -פרופ' אורן סופר. דיקן הפיתוח וטכנולוגיות למידה אחראי על הפיתוח של קורסים אקדמיים באוניברסיטה הפתוחה תוך שימוש במגוון טכנולוגיות מידע חדישות.

דיקן המחקר - פרופ' צחי וייס . דיקן המחקר ממונה על הטיפול בכל הנושאים הקשורים למחקר באוניברסיטה הפתוחה


יועצת הנשיא לקידום שוויון מגדרי - פרופ' גתית קוה

מנהלת יוזמות אקדמיות בין-לאומיות - פרופ' דפנה אפרת

חזרה

מועצת האוניברסיטה

המועצה היא הרשות העליונה של האוניברסיטה ולה מסורות כל סמכויות האוניברסיטה, אם לא נקבע אחרת בחוקה או בתקנון הכללי. בראש המועצה עומד הנגיד. נשיא האוניברסיטה והמשנה לנשיא לעניינים אקדמיים חברים במועצה מתוקף תפקידם.

חברי מועצת האוניברסיטה


חזרה

הוועד המנהל

הוועד המנהל אחראי על התוויית מדיניות המוסד, קביעת האסטרטגיה, פיקוח על המבנה הארגוני-תאגידי של המוסד, וכן על ניהול ענייני המוסד ונכסיו. המועצה בוחרת את הוועד המנהל מבין חבריה, והוא יהיה אחראי בפניה לפעולותיו. המועצה תבחר את יושב ראש הוועד המנהל ואת ממלא מקומו

חברי הוועד המנהל


חזרה

ועדת הכספים

ועדת ההשקעות

ועדת הביקורת

הוועדה לבחירת עמיתי כבוד

מועצת הסגל האקדמי

מועצת הסגל האקדמי היא גוף אקדמי הכולל את כל חברי הסגל הבכיר של האוניברסיטה ואת נשיא האוניברסיטה והמשנה לנשיא לעניינים אקדמיים. על מועצת הסגל האקדמי לייעץ בתחום האקדמי, והיא תגיש את המלצותיה ואת הצעותיה באמצעות הנשיא למוסדות האוניברסיטה, לפי העניין

חברי מועצת הסגל האקדמי