* מוסדות האוניברסיטה הפתוחה
* המבנה הארגוני של האוניברסיטה הפתוחה


מוסדות האוניברסיטה הפתוחה

מועצת האוניברסיטה הנגידה משנה לנגידה סגן הנגידה המבקר הפנימי הוועד המנהל, יור הוועד המנהל ועדת ביקורת ועדת כספים הוועדה לבחירת עמיתי כבוד נשיא מועצת הסגל האקדמי הסנאט ועדות המשנה התחומיות הוועדה לאישור תכניות לימודים הוועדה להכרה בלימודים קודמים ועדות המשנה התחומיות משנה לנשיא מנהל כלליהמבנה הארגוני של האוניברסיטה הפתוחה

לפרטים נוספים יש ללחוץ על היחידה המבוקשת דיקן הלימודים האקדמיים דיקן הלימודים מנכ"ל משנה לנשיא לעניינים אקדמיים מינהל משאבי אנוש מינהל כספים, התכנון והכלכלה מנהל המחשוב מינהל שירותי הוראה - מעש”ה בית דניאל מנהל הלוגיסטיקה בית ההוצאה לאור נשיא האוניברסיטה הפתוחה שיווק ופרסום  דוברות ויחסי ציבור המזכירות האקדמית המחלקה להערכה דיקן הפיתוח וטכנולוגיות למידה דיקן המחקר רשות המחקר מכוני המחקר דיקן הלימודים האקדמיים מערך הייעוץ וההדרכה ללימודים אקדמיים המחלקה לקידום מצויינות בהוראה הספרייה הוצאת הספרים של האו דיקן פיתוח וטכנולוגיות למידה היחידה לפיתוח אקדמי המרכז לשילוב טכנולוגיות בהוראה מרחוק (שהם)  - מעלה  דיפלומה דילוג מירב תפנית תפניטק אסכולות חשיפה מערך לימודי החוץ היחידה לקידום   עובדי הוראה דיקן הסטודנטים יוזמות אקדמיות בין-לאומיות אנגלית כשפה זרה מתמטיקה ומדעי המחשב מדעי הטבע והחיים  סוציולוגיה, מדע המדינה ולתקשורת ניהול וכלכלה  היסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות  ספרות, לשון ואומנויות  חינוך ופסיכולוגיה היחידה למשאבים יועצת הנשיא לקידום שוויון מגדרי