* מוסדות האוניברסיטה הפתוחה
* המבנה הארגוני של האוניברסיטה הפתוחה


מוסדות האוניברסיטה הפתוחה

רשויות האוניברסיטה מועצת האוניברסיטה המבקר הפנימי הוועד המנהל, יור הוועד המנהל ועדת ביקורת ועדת כספים הוועדה לבחירת עמיתי כבוד נשיא מועצת הסגל האקדמי הסנאט ועדות המשנה התחומיות הוועדה לאפיקי מעבר הוועדה לאישור תכניות לימודים הוועדה להכרה בלימודים קודמים ועדות המשנה התחומיות משנה לנשיא מנהל כלליהמבנה הארגוני של האוניברסיטה הפתוחה

המבנה הארגוני של מחלקות האוניברסיטה דיקן הלימודים האקדמיים  היחידה לניהול ההתמדה דיקן הלימודים מנכ"ל משנה לנשיא לעניינים אקדמיים מינהל משאבי אנוש מינהל כספים, התכנון והכלכלה מנהל המחשוב מינהל שירותי הוראה - מעש”ה בית דניאל מנהל הלוגיסטיקה בית ההוצאה לאור נשיא האוניברסיטה הפתוחה שיווק ופרסום  דוברות ויחסי ציבור המזכירות האקדמית ייעוץ משפטי המחלקה להערכה משאבים דיקן הפיתוח וטכנולוגיות למידה דיקן המחקר רשות המחקר מכוני המחקר דיקן הלימודים האקדמיים הוראה וללמידה ללימודים אקדמיים המחלקה לקידום מצויינות בהוראה הספרייה   הוצאת הספרים של האוניברסיטה דיקן פיתוח וטכנולוגיות למידה היחידה לפיתוח אקדמי והוצאה לאור המרכז לשילוב טכנולוגיות בהוראה מרחוק (שהם)  - מעלה  דיפלומה דילוג מירב תפנית תפניטק אסכולות חשיפה מערך לימודי החוץ היחידה לקידום   עובדי הוראה דיקן הסטודנטים יוזמות אקדמיות בין-לאומיות אנגלית כשפה זרה מתמטיקה ומדעי המחשב מדעי הטבע והחיים  סוציולוגיה, מדע המדינה ולתקשורת ניהול וכלכלה  היסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות  ספרות, לשון ואומנויות  חינוך ופסיכולוגיה היחידה למשאבים יועצת הנשיא לקידום שוויון מגדרי