שהם והמרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה
הנכם מוזמנים לסמינר מחקרי סטודנטים
סטודנטים לתואר שני, שאותם מנחים חברי המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה.
המשתתפים מוזמנים לדיון וחשיבה משותפת על המחקרים שיוצגו.


מועד: יום שני, 9.3.2015, 14:30-13:00
מקום: אולם קנבר


תקציר

המציגות: עדי פרידמן בהנחיית ד"ר אינה בלאו ופרופ' יורם עשת
להעתיק... לא להעתיק... למה לא להעתיק? התמודדות עם הונאה בלמידה באקדמיה

בשנים האחרונות ניכר גידול בהיקף תופעת ההונאה בלמידה (academic dishonesty) בקרב סטודנטים באקדמיה, כאשר חלק לא מבוטל ממנה מתבצע בסיוע כלים טכנולוגיים כגון טלפונים חכמים ורשתות חברתיות. המחקר שיוצג בהרצאה מתמקד בתופעת ההונאה בלמידה באקדמיה, עם וללא כלים דיגיטליים. מטרת המחקר היא לנתח את מקרי ההונאה בלמידה הנפוצים בקרב סטודנטים, את הסיבות אשר הובילו את הסטודנטים לביצוע ההונאה וכן את חומרת העונשים שקיבלו בעקבות גילוי ההונאה.
ניתוח מקרי ההונאה מבוסס על מודל ההונאה של Pavela (1997), המתאר ארבעה סוגים של הונאה בלמידה: רמאות, פלגיאריזם, פברוק, וסיוע לאחרים. בניסיון להסביר את המוטיבציות לביצוע הונאה בלמידה, המחקר נעזר במודל של Murdock and Anderman (2006), הבוחן את מטרות הלומד, את הערכתו לגבי היכולת להשיג מטרות אלה ללא הונאה ואת יחסי הסיכון מול תועלת הכרוכים בהונאה. במסגרת המחקר נערך ניתוח תוכן של כל פסקי הדין של ועדת המשמעת של האוניברסיטה הפתוחה במהלך שנתיים (2013-2012). תוצאות ראשוניות מצביעות על כך שרמאות ללא טכנולוגיה היא סוג ההונאה הנפוץ ביותר המגיע לטיפול ועדת המשמעת. מבין סוגי ההונאה הדיגיטלית הנפוצים ביותר הם פלגיאריזם ורמאות. באשר למוטיבציה להונאה, מהממצאים הראשוניים עולה כי המניעים להונאה הם כאלה המאפשרים לסטודנטים לשמר דימוי עצמי של בני אדם הגונים.
ממצאי המחקר תורמים לשיפור הבנתנו את תופעת ההונאה באקדמיה, את המניעים לביצועה ואת תפקידה של הטכנולוגיה בתופעה. הממצאים יאפשרו פיתוח ויישום של תכניות למניעת הונאה ואכיפה של אתיקה אקדמית נאותה בקרב סטודנטים.

* עדי פרידמן היא סטודנטית לתואר שני בחינוך במגמת טכנולוגיות למידה, באוניברסיטה הפתוחה.

אורלי וייסר בהנחיית ד"ר אינה בלאו ופרופ' יורם עשת
רכישת ידע וחוויית הלמידה הסינכרונית בועידת הווידיאו הדו-כיווני: מרחוק אך פנים-אל-פנים?

טכנולוגיות הווידאו הדו-כיווני (two-way video) החדישות מאפשרות למרצים ולסטודנטים לקיים ביניהם אינטראקציה לימודית מלאה, ספונטנית וברמת טבעיות גבוהה – אינטראקציה המאפשרת יצירת חוויית למידה "טבעית", המדמה במידה רבה את חוויית הלמידה הסינכרונית לחוויית הלמידה פנים-אל-פנים. בהרצאה יוצג מחקר הבוחן את הפוטנציאל של טכנולוגיית וידאו דו-כיווני חדשנית בשם Zoom (המשולבת כיום באופן ניסיוני במספר קורסים באו"פ) ביצירת סביבת למידה סינכרונית יעילה ובעלת מאפיינים "טבעיים". המחקר יתבסס על תיאוריית טבעיות המדיה (Media Naturalness) ובמסגרתו נבחן את רמת ההשתתפות, את חווית הלמידה ואת רכישת הידע בפדגוגיות שונות (פרזנטציה ושיח לימודי), בשלוש סביבות למידה: פנים-אל-פנים, וידאו דו-כיווני וּוידאו חד-כיווני, ותוך התייחסות לגורמי אישיות אשר נמצאו רלוונטיים להתנהגות בסביבה מקוונת: מוחצנות-מופנמות ויציבות רגשית-נוירוטיות.

* אורלי וייסר היא סטודנטית לתואר שני בחינוך במגמת טכנולוגיות למידה, באוניברסיטה הפתוחה.