שהם והמרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה

הציבור מוזמן להרצאתו של
פרופ' אראל אבינרי
אפקה – המכללה האקדמית להנדסה תל-אביב

עיצוב מידע תחבורתי –
תובנות מכלכלה התנהגותית

מועד: יום שני 10.6.2013 בשעה 14:00-12:30
מקום: אולם קנבר, בניין הכיכר

תקציר:
גישות לעיצוב המידע התחבורתי נובעות במידה רבה מן ההנחה כי המשתמש הינו רציונלי, ומקבל החלטות בצורה שיטתית ועקבית. מחקרים מראים כי פרדיגמת "האדם הרציונלי" איננה מתקיימת, וכי חלק מהתגובות למידע ניתנות להסבר תוך שימוש בתובנות ממדעי ההתנהגות. בהרצאה זאת יודגמו יישומי כלכלה התנהגותית לעיצוב מידע, באופן המשפיע על תפיסת החלופות התחבורתיות ומעודד בחירת החלופות "הנכונות" – וזאת תוך הדגמת השימוש בטכנולוגיות העכשוויות, המאפשרות שיתוף מידע תחבורתי בין משתמשים.

על המרצה:
פרופ' אבינרי הוא חבר סגל במכללת אפקה ועומד בראש מרכז אפקה לתשתיות תחבורה ולוגיסטיקה (ACITRAL ). בעבר היה חבר סגל במרכז לתחבורה וחברה בבריסטול, אנגליה. הוא הוביל את פעילויות המחקר והפיתוח של הפרויקט האירופאי FP7 CATCH , יעץ לממשלת בריטניה בעיצוב מדיניות תחבורה, והוביל מחקרים בתחומי מערכות תחבורה חכמות, התנהגויות תחבורה, ובטיחות בדרכים.