שהם והמרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה
כנס בנושא
טכנולוגיה, פדגוגיה ומדיניות: האם תיתכן חדשנות
מערכתית? המקרה של תכנית התקשוב
"התאמת מערכת החינוך למאה ה־21"


יום שני, כ"ו בכסלו תשע"ג, נר שני של חנוכה, 10 בדצמבר 2012
קריית האוניברסיטה הפתוחה ע"ש דורותי דה רוטשילד
דרך האוניברסיטה 1, רעננה
(הכניסה לחניה מרחוב ויצמן; החניה ללא תשלום)

לצפיה כאן שידור חי
ההרשמה לכנס סגורה.
בשל בקשות רבות אנו מציעים שתי אפשרויות:
1. הכנס יצולם וניתן יהיה לצפות בהקלטה בהמשך באתר האירועים: www.openu.ac.il/Events (ללא תשלום)
2. יש אפשרות להגיע לקמפוס ולצפות בהרצאות במעגל סגור מאולם סמוך (נוידרפר).
לא תהיה אפשרות להיכנס לאולם הראשי (צ'ייס), ותקבלו תג שם בצבע שונה לצורך זיהוי.

09:00 התכנסות והרשמה
09:30 מושב פתיחה
יו"ר: ד"ר ניצה גרי, המחלקה לניהול ולכלכלה, ראש המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה, האוניברסיטה הפתוחה

דברי פתיחה וברכות
פרופ' שרה גורי-רוזנבליט, המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה, דיקן פיתוח וטכנולוגיות למידה,
האוניברסיטה הפתוחה

פרופ' ענת זוהר, בית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית בירושלים
כיצד יכולה הטכנולוגיה לקדם שינוי פדגוגי מערכתי?

פרופ' יורם עשת-אלקלעי, המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה, האוניברסיטה הפתוחה
שיקולים מערכתיים בתקשוב הלמידה וההוראה

ד"ר עופר רימון, מנהל המינהל למדע וטכנולוגיה, משרד החינוך
התכנית הלאומית "התאמת מערכת החינוך למאה ה־21"
11:15 הפסקה
11:30 מושב א: פיתוח מיומנויות המאה ה־21: האם אנחנו בדרך הנכונה?
יו"ר ומגיבה: ד"ר שרית ברזלי, החוג ללמידה, הוראה והדרכה, הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה

ד"ר עוזי מלמד, מכון מופ"ת
גישות לפיתוח מיומנויות במאה ה־21 בעולם ובישראל

מר רוני דיין, מנהל גף יישומי מחשב, מינהל מדע וטכנולוגיה, משרד החינוך
מיומנויות המאה ה־21 בתכנית התקשוב הלאומית

פרופ' יהודית בר־אילן, המחלקה ללימודי מידע, אוניברסיטת בר־אילן
איך להקנות מיומנות בהערכת איכות אתרים ותוצאות חיפושים ברשת?

פרופ' רקפת אקרמן, הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול, הטכניון
ויסות למידה בקריאה דיגיטלית
13:00 הפסקת צהריים
13:45 מושב ב: סינרגיה או ניגודי אינטרסים: מי מרוויח מתכנית התקשוב?
יו"ר ומגיבה: פרופ' רונית בוגלר, המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה, האוניברסיטה הפתוחה

פרופ' שרה גורי-רוזנבליט, המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה, דיקן הפיתוח וטכנולוגיות למידה,
האוניברסיטה פתוחה
מורים: גורם מרכזי בהוראה מתוקשבת

ד"ר אינה בלאו, המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה, האוניברסיטה הפתוחה
תלמידים והורים בעולם הדיגיטלי: האם השתנו כללי המשחק?

גב' תג'ריד חטיב, מנהלת בית ספר ג'ובראן חליל ג'ובראן, נצרת
תכנית התקשוב הלאומית מנקודת מבטם של מנהלי בתי הספר

גב' גילה בן־הר, מנכ"ל המרכז לטכנולוגיה חינוכית
תכנית התקשוב הלאומית מנקודת מבטם של מפתחי תכנים דיגיטליים
15:00 הפסקה
15:15 מושב ג: הערכה: איך נדע אם תכנית התקשוב מצליחה?
יו"ר ומגיב: ד"ר אבנר כספי, המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה, האוניברסיטה הפתוחה

פרופ' רפי נחמיאס, ראש בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל־אביב
אתגרים בהערכה של שילוב טכנולוגיות למידה

פרופ' מיכל בלר, ראש הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך
סוגיות ואתגרים בהערכת תכנית התקשוב הלאומית

ד"ר נימר ביאעה, מפקח על התקשוב במגזר הערבי, משרד החינוך
האם תכנית התקשוב תסגור את הפער הדיגיטלי?

גב' צביה אלגלי, סמינר הקיבוצים והמרכז ללימודים אקדמיים אור יהודה
מה נשתנה בתכנית התקשוב הנוכחית בהשוואה לקודמותיה?
16:30 הפסקה
16:45 מושב מסכם: האם אפשר לחולל חדשנות פדגוגית-טכנולוגית בקנה מידה לאומי?
יו"ר ומגיב: פרופ' יואב יאיר, המחלקה למדעי הטבע והחיים, האוניברסיטה הפתוחה

פרופ' מרים בן־פרץ, החוג להוראה, למידה והדרכה, הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה
התאמת אסטרטגיות הוראה לשילוב חומרים מתוקשבים בכיתה: גישה מערכתית

ד"ר יורם קלמן, המחלקה לניהול ולכלכלה, האוניברסיטה הפתוחה
חדשנות ויצירתיות בעולם העסקי: מה הרלבנטיות בעבור מערכת החינוך?

פאנל מסכם ודיון בהשתתפות:
פרופ' מרים בן־פרץ, מר רוני דיין, פרופ' רפי נחמיאס, פרופ' יורם עשת-אלקלעי וד"ר יורם קלמן
סיום משוער בשעה 18:00