שהם והמרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה
הנכם מוזמנים לסמינר מחקרי סטודנטים

במפגש יוצגו מחקרים של סטודנטים לתואר שני, שאותם מנחים חברי המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה. המשתתפים יוזמנו לדיון וחשיבה משותפת על המחקרים שיוצגו.

מועד: יום שני, 12.5.2014, 14:30-13:00
מקום: אולם קנבר

סמינר מחקרי סטודנטים
המציגים:
רונית ליס-הכהן, בהנחיית ד"ר ורד זילבר-ורוד וד"ר אינה בלאו

פער מגדרי בניווט דיגיטלי שיתופי?


אפליקציות לניווט דיגיטלי שיתופי הן אמצעי עזר לניווט, אולם הן משרתות מטרות נוספות כמו תכנון זמנים ואינטראקציה חברתית, ובכך משמשות פלטפורמה לחקר התנהגות אנושית במרחב דיגיטלי שיתופי. ידוע כי האפליקציות האלה מבוססות על תוכן שנוצר ע"י המשתמשים עצמם – באופן פאסיבי, על ידי אותות לוויין המתקבלים מעצם הפעלת האפליקציה, ובאופן אקטיבי – על ידי דיווח המשתמשים על פקקי תנועה ואירועים שונים כגון תאונות ומפגעים בכביש. המחקר בוחן הבדלים מגדריים ביחס לתפיסת שיתופיות במערכות מסוג זה, במניעים לשימוש במערכות ניווט שיתופיות דיגיטליות, במידת התרומה ליצירת תוכן שיתופי, ביכולת להעביר קשב בזמן אמת ובהשלכות על למידה מרחבית. הבדלי המגדר נבחנים באמצעות רעיון תופעת חוכמת ההמונים (Wisdom of the crowds) ורעיון היצרכנות (Produsage) כפי שהם באים לידי ביטוי בעת ניווט באמצעות תוכנות ניווט שיתופיות דיגיטליות. המחקר מתבצע במסגרת הפרדיגמה האיכותנית המאפשרת להבין לעומק את חוויית השיתוף ומאפיינים מגדריים בתהליך השימוש בתוכנת ניווט דיגיטלי שיתופי. 40 גברים ונשים, בעלי ניסיון בשימוש בתוכנת הניווט Waze, מרואיינים בריאיון חצי-מובנה. המחקר נמצא בשלבים מתקדמים של ביצוע הראיונות והצגתו תתמקד בתיאור הממצאים שנאספו עד כה ובתיאור החוויה של ביצוע מחקר איכותי.

רונית היא סטודנטית לתואר שני בחינוך במגמת טכנולוגיות למידה, באוניברסיטה הפתוחה.


רונן בר לב בהנחיית ד"ר ניצה גרי וד"ר דפנה רבן

תרומת מערכות מידע בין-ארגוניות לשיפור היעילות התפעולית כמתבטא בדוחות הכספיים
מחקרים מבטאים את החשיבות שרואות חברות הפועלות במסגרת שרשרת אספקה אחת (לדוגמה, שיתוף הפעולה בין לקוח לספק בענף המזון) בשיתוף פעולה ביניהן כגורם המשפיע על היעילות התפעולית של כל אחת מהן, ומכאן על ערכן הכלכלי. משום כך, עולה חשיבות מערכות מידע בין-ארגוניות. בחינת התרומה הכלכלית של מערכות אלו לחברה הבודדת היא בעייתית בשל הקשר בין החברות השונות בשרשרת האספקה. ברוב המחקרים שנעשו עד כה, נבדקה תרומה זו באמצעות ראיונות עם הגורמים הרלוונטיים בחברות, המשקפים את הערך הסובייקטיבי שמעניקים גורמים אלו למערכות המידע. מטרת מחקר זה להציע מדד אובייקטיבי, ברמה זו או אחרת, הנגזר מהדוחות הכספיים המתפרסמים על-ידי החברות. במסגרת המחקר פיתחנו מדד הבוחן פן אחד ביעילות התפעולית של חברה - ניהול המלאי. מדד זה בוחן את השינויים בהיקפי המלאי הממוצעים בהשוואה לשינויים במכירות של חברות בתקופה של 20 שנה, תוך התחשבות בגורמים חיצוניים לחברות, כדוגמת, משברים כלכליים. לצורך פיתוח ובדיקה אמפירית של המדד, נבחנו קבוצת חברות בינלאומיות בתחום הקוסמטיקה והניקוי וקבוצת חברות ישראליות בתחום המזון. הנתונים שנאספו על החברות הבינלאומיות מעידים על שיפור תפעולי בניהול המלאי ואילו נתונים שנאספו על חברות המזון המקומיות מעידים על תוצאה שאינה חד-משמעית. מחד, חברות הפועלות בעיקר בשוק המקומי לא הראו התייעלות, ומאידך, חברות מקומיות הפועלות גם בשוק הבינלאומי התייעלו.

רו"ח רונן בר לב הוא בעל תואר שני במנהל עסקים בהתמחות מימון וסטודנט לתואר שני בחוג לניהול מידע וידע באוניברסיטת חיפה.