שהם והמרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה

הציבור מוזמן להרצאתה של
ד"ר ענת בן-סימון
המרכז הארצי לבחינות ולהערכה

הערכה ממוחשבת של חיבורים:
תשתית טכנולוגית, תאוריה ויישום

מועד: יום שני 20.1.2014, בשעות 14:30-13:00
מקום: אולם קנבר, בניין הכיכר

תקציר:
מערכות להערכה ממחושבת של חיבורים Automated essay scoring (AES) מיושמות באופן נרחב ובהצלחה רבה מזה שני עשורים. במערכת טיפוסית מופק מכל טקסט מספר רב של מאפייני טקסט כמותיים, בהם מאפיינים סטטיסטיים, מורפולוגיים לקסיקליים ומאפייני תוכן. המערכת מזהה באמצעות שיטות סטטיסטיות את המאפיינים בעלי התרומה המרבית לניבוי ציוני קריטריון (למשל, ציונים שניתנו על ידי מעריכים אנושיים) ובונה נוסחה לניבוי ציונים של חיבורים חדשים.
להערכה ממוחשבת של חיבורים יש יתרונות פסיכומטריים, לוגיסטיים ודידקטיים. בשונה מההערכה האנושית ההערכה הממוחשבת היא אובייקטיבית (סטנדרטית) ולפיכך גם מהימנה. היא מאפשרת דיווח מהיר ולפעמים אף מיידי של ציונים, היא זולה במידה ניכרת מהערכה אנושית כאשר היא מיושמת למדגמים גדולים של נבחנים והיא מאפשרת מתן משוב דיאגנוסטי מידי על איכות החיבור לצרכי למידה.
הרצאה זו תכלול שלושה חלקים. בחלק הראשון תוצג התשתית הטכנולוגית הנדרשת להפקת מאפייני טקסט בשפה העברית, בחלקה השני יידונו סוגיות שונות של שימוש בהערכה ממוחשבת של חיבורים ובחלקה השלישי תוצג מערכת ממוחשבת לניתוח טקסטים בשפה העברית (NiteRater) שפותחה על ידי מאל"ו (המרכז הארצי לבחינות ולהערכה).

על המרצה:
ד"ר ענת בן סימון היא חוקרת בכירה במרכז הארצי לבחינות ולהערכה, מנהלת המחלקה לפרויקטים מיוחדים בַּמרכז ומרצה בחוג לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים. במסגרת עבודתה במאל"ו ניהלה ד"ר בן-סימון פרויקטים רבים בתחום השפה וביניהם: פיתוח מערכת ממוחשבת לניתוח טקסטים בשפה העברית ובכלל זה ניתוח ממוחשב של תוצרי כתיבה; פיתוח מת"ל – מערכת לאבחון לקויות למידה בקרב מועמדים ולומדים במוסדות להשכלה גבוהה; פיתוח "מבחני הישגים ברכישת הקריאה והכתיבה בכיתות א'-ב'"; בניית מבחני המיצ"ב להערכת הישגים במערכת החינוך; פיתוח מבדק "מיכל" (להערכת כישורי למידה); ופרויקט "המשוב הארצי למערכת החינוך".
ד"ר בן-סימון היא בעלת תואר שלישי בפסיכולוגיה (התמחות בפסיכומטריקה) מהאוניברסיטה העברית בירושלים, 1992.