שהם והמרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה

הציבור מוזמן להרצאותיהן של
איריס אדטו-בירן
היחידה לסטודנטים עם לקויות למידה,
מערך הייעוץ וההדרכה ללימודים אקדמיים, האוניברסיטה הפתוחה


דנה כספי-צחור
המחלקה לחינוך ופסיכולוגיה, האוניברסיטה הפתוחה

טכנולוגיות סיוע בשימוש סטודנטים
באוניברסיטה הפתוחה

כנס בנושא: טכנולוגיות סיוע בשימוש סטודנטים באוניברסיטה הפתוחה

מצגת 1
מצגת 2מועד: יום שני 20.6.2011 בשעה 12:30-14:00
מקום: אולם קנבר, בניין הכיכר


טכנולוגיות סיוע (Assistive Technology) וסטודנטים עם מוגבלויות:
איריס אדטו-בירן

בעשורים האחרונים נפרצו מחסומי נגישות רבים שעמדו בפני משתמשים מאוכלוסיות שונות של בעלי צרכים מיוחדים, ביניהם מחסום הנגישות להשכלה גבוהה ומחסום הנגישות למחשבים ולטכנולוגיית המידע. כתוצאה מכך, חלה עלייה במספר הסטודנטים עם מוגבלויות הנרשמים למוסדות להשכלה גבוהה ובמקביל פותחו באו"פ שירותי תמיכה העושים שימוש במגוון רחב של טכנולוגית סיוע. בהרצאה זו יתוארו ויודגמו טכנולוגיות וכלים (כגון תוכנות הקראה, תוכנות הגדלה, "עט חכם" ועוד) המצויים בשימוש בקרב סטודנטים עם מוגבלויות באו"פ, תוך הצגת נתוני מחקר מהארץ ומהעולם לגבי האפקטיביות שלהם והשימוש בהם, ותיאורי מקרה המייצגים מתן שירותי טכנולוגיות סיוע לסטודנטים עם לקויות למידה.


תרומתן האקדמית והחברתית של טכנולוגיות סיוע לסטודנטים עם לקות ראייה או עיוורון:
דנה כספי-צחור

במחקר שנערך במחלקה לחינוך ופסיכולוגיה באו"פ, נבדקו דפוסי השימוש בטכנולוגיות סיוע (Assistive Technologies) בקרב סטודנטים עם לקות ראייה או עיוורון. נמצאו מתאמים חיוביים מובהקים בין תפיסת התרומה של אתר האינטרנט בתחומים האקדמי והחברתי, לבין שביעות הרצון ותחושת התקווה של המשתתפים. נמצא, כי אף שרוב המשתתפים מסוגלים להיכנס לאתרי האינטרנט של הקורסים בכוחות עצמם ויודעים לבצע משימות מקוונות, הם עושים בהם שימוש מתון בלבד. הממצאים משקפים תפיסה עצמית חיובית גבוהה במונחים של עצמאות, רמת הצלחה ויכולת פתרון בעיות.