שהם והמרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה

הציבור מוזמן להרצאתה של
ד"ר קריסטה אסטרחן
בית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית בירושלים


ארגומנטציה בסביבות טכנולוגיות:
על תרומתם של כלים טכנולוגים
לפיתוח שיח ביקורתי
מועד: יום שני 23.4.2012 בשעות 12:30 - 14:00
מקום: אולם קנבר, בניין הכיכר


תקציר:
לאינטראקציה ולשיח עם אחרים נודע תפקיד חשוב בהתפתחות ובלמידה. בהרצאה זו אבחן, באמצעות תיאוריות וממצאים אמפיריים, את תרומתו של שיח טיעוני (argumentative discourse) ללמידה יעילה של תוכן מורכב ולפיתוח מיומנויות חשיבה, ואת תרומתם של כלים טכנולוגיים לפיתוח שיח מסוג זה בין לומדים.