שהם והמרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה

הציבור מוזמן להרצאתה של
ד"ר נעמי גורבט
המרכז לטכנולוגיה חינוכית

בין שתי שפות: שלבים בתהליך רכישת עברית כשפה שנייה

מועד: יום שני 23.12.2013 בשעה 14:30-13:00
מקום: אולם קנבר, בניין הכיכר

תקציר:
השתתפות בפרקטיקות חברתיות מסייעת ברכישת שפה שנייה ובה בעת מותנית בה. מילים אחרות: שיח עמיתים הוא מטרה ואמצעי כאחד. בהרצאה יוצג מחקר שעקב במשך כחמש שנים (2011-2006) אחר השתלבותם הלשונית-חברתית-תרבותית של 32 ילדים מהגרים ועמיתיהם בסביבה החינוכית (גן ובית-ספר) בארץ. המחקר מצטרף למחקרים ספורים בעולם, שבודקים לעומק, בשיטות אתנוגרפיות, את מרחב הזמינויות (Affordances) לרכישת שפה שנייה, ומציע שיח בין עמיתים במסגרות חינוכיות מעורבות לשונית (שפת-אם ושפה שנייה). הנתונים נאספו באמצעות תצפיות שתועדו בצילומי וידיאו, רשימות שדה, ראיונות מוקלטים ומבחנים. מבחינה מתודולוגית, המחקר הנוכחי שִכלל כלי שפותח במקורו לניתוח שיח טבעי בשפת האם והתאים אותו לניתוח שיח בקהיליית דוברים מעורבת של דוברי שפת-אם ורוכשי שפה שנייה. ההתבוננות בהשתתפות של ילדים מהגרים ובני מהגרים בשיח עמיתים האירה סיטואציות בהן טמון פוטנציאל עשיר ללמידת שפה, אך בו בזמן תובע מאתנו להיפרד מהמיתוס ש"לילדים צעירים זה בא בקלות".

על המרצה:
ד"ר נעמי גורבט היא ראש תחום שפות במרכז לטכנולוגיה חינוכית מטח. את עבודת הדוקטורט באוניברסיטה העברית בירושלים כתבה בהנחיית פרופ' שושנה בלום-קולקה.