שהם והמרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה
הציבור מוזמן לסמינר בנושא
מחקרים בפעולה
של חברי המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה


מטרת המפגש היא לערוך דיון ביקורתי ובונה במחקרים המצויים בתהליך תכנון וביצוע.
במפגש יוצגו מבחר מחקרים וחברי המרכז יוזמנו לדיון וחשיבה משותפת לגביהם.

מועד: יום שני, 26.11.12, 11:00 - 12:30
מקום: אולם קנבר, בניין הכיכר

המחקרים שיוצגו במפגש:

הונאה בלמידה באמצעות טכנולוגיות דיגיטליות: מי, מתי ומדוע?
ד"ר אינה בלאו ופרופ' יורם עשת, המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה, האוניברסיטה הפתוחה
בשנים האחרונות, לצד הגידול הרב במידע הזמין לכל, אנו עדים לגידול רב בהיקף תופעת ההונאה במערכות חינוך בארץ ובעולם, תוך עשיית שימוש מתוחכם בטכנולוגיות המידע והתקשורת הדיגיטליות העכשוויות. מהמחקר עולה כי חלק מהמעורבים בפעולות ההונאה, כלל אינם מוּדעים לבעיות האתיות הכרוכות בפעולות אלה, וכן שההורים והמורים, אינם מודעים או אינם מסוגלים להתמודד עם התופעה. הדבר מחייב בחינה מעמיקה של תופעת ההונאה הדיגיטלית ואימוץ אסטרטגיות התמודדות מתאימות.
בהרצאה יוצג מחקר שמטרתו לאמוד את היקף תופעת ההונאה הדיגיטלית במערכת החינוך בישראל, לבחון את סיבותיה ואת המודעוּת של התלמידים, המורים וההורים לבעייתיות הכרוכה בה. במסגרת המחקר, ייעשה ניסיון לאתר גורמים אישיותיים "המקדמים" נכונות להעתקה ולצייר פרופיל של מעתיקים. במטרה לבחון הבדלים בין-תרבותיים ביחס לתופעת ההעתקה, המחקר יערוך השוואה בין הגילאים השונים במערכת החינוך הישראלית (יסודי, חט"ב וחט"ע) והמגזרים המרכזיים הקיימים בה (ממלכתי, ממ"ד, ערבי). המחקר זכה במענק מקרן המחקר של המדען הראשי של משרד החינוך.
ממצאי המחקר יאפשרו לנסח ולהעמיד לרשות אנשי חינוך ומקבלי ההחלטות במערכת המלצות לדרכי התמודדות עם תופעת ההונאה הדיגיטלית בתהליכי למידה, הן באמצעות אכיפה ומניעה והן באמצעות הדרכה ויצירת מודעות לצורך בשינוי פרדיגמטי באופי הלמידה וההערכה. ממצאי המחקר המוצע יסייעו בגיבוש מדיניות עדכנית ביחס לתופעת ההעתקה בבתי ספר בעידן הדיגיטלי ויאפשרו בניה של תכנית התערבות לתלמידים, תוכנית המתמקדת בהעלאת המודעות לסוגיות אתיות הקשורות בהעתקה הדיגיטלית.

בעקבות הטלפון החכם: שינויים בדפוסי הצריכה של שירותי אינטרנט והשלכותיהם
ד"ר רותי גפני, המכללה האקדמית תל אביב-יפו והמחלקה לניהול ולכלכלה, האוניברסיטה הפתוחה
ד"ר ניצה גרי, המחלקה לניהול ולכלכלה, האוניברסיטה הפתוחה
עם פתיחת רשת האינטרנט לשימוש מסחרי ב- 1993, החלה להתפתח בהדרגה מגמה של אספקת שירותים ברשת בכל שעות היממה, בכל יום מימות השבוע והשנה. התרחבות השימוש בדואר אלקטרוני ובטלפונים ניידים הגבירה אף היא את תחושת הזמינות המתמדת. בהמשך, נוספה האפשרות לגלישה ברשת באמצעות הטלפון הנייד, אך היקף השימוש בשירותי אינטרנט ניידים היה מוגבל בשל מגוון גורמים טכניים, כלכליים, מגבלות שימושיות ועוד. הטלפון החכם הביא לקפיצת מדרגה בהיקף הצריכה של שירותי אינטרנט ניידים, אך גם החריף את טשטוש הגבולות בין זמן עבודה לזמן פרטי, ובין שעות פעילות לשעות מנוחה.
תופעה נוספת שמתרחשת היא למידה של המשתמשים לנצל את היתרונות שמציע הטלפון החכם ולהתגבר על החסרונות הנובעים ממאפייניו. המחקר שיוצג יבחן את השפעת הטלפון החכם על שינויים בדפוסי הצריכה של שירותי אינטרנט והשלכותיהם. המחקר משווה בין אימוץ שירותי אינטרנט נייד לצרכים עסקיים ולצרכים פרטיים ומנתח שינויים במגמות דפוסי הצריכה של שירותי אינטרנט ניידים ונייחים לאורך היממה. ממצאי המחקר צפויים לסייע לארגונים בתכנון יישומים ניידים לפי קהלי היעד שלהם ומאפייני השירות.
אין צורך בהרשמה מראש