שהם והמרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה
סמינר מחקרי סטודנטים

במפגש יוצגו מחקרים של סטודנטים לתואר שני בטכנולוגיות למידה באו"פ, שנכתבו בהנחיית חברי המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה.

מועד: יום שני, 29.4.2013, 14:00-12:30
מקום: אולם קנבר, בניין הכיכר

המציגים:
מאמון אבו אלהיג'א, בהנחיית ד"ר אבנר כספי
מרצים, סטודנטים ופייסבוק: בין הסיכוי לבניית קשרים חיוביים עם סטודנטים לבין סיכוני אובדן המוניטין
במחקר הנוכחי נבחנו מאפייני המרצים שגילו נכונות לאשר חברוּת בפייסבוק עם סטודנטים ושמנהלים תקשורת עם הסטודנטים שלהם באופן מקוון דרך פייסבוק. המודל המנבא קיום תקשורת לא מתֻווכת-טכנולוגיה מחוץ לכיתה בין מרצים לבין הסטודנטים שלהם הורחב למודל מקיף יותר המנבא קיום תקשורת מסוג זה דרך פייסבוק, תוך התחשבות במאפייני הסביבה הטכנולוגית המתווכת ובתפיסת המרצים את הסביבה המתווכת. ממצאי המחקר מלמדים כי קבוצת המרצים בעלי חשבון פעיל בפייסבוק, שיש להם סטודנטים חברים בפייסבוק, מחזיקה באופן מובהק בעמדות גבוהות יותר כלפי תמ"ל (תקשורת מחוץ לכיתה), מגלה יותר מעורבות בתמ"ל בפועל וחשה תחושות קירבה (שביעות רצון מסטודנטים) גבוהה יותר מאשר קבוצת המרצים שיש לה חשבון פעיל בפייסבוק ושאין לה סטודנטים חברים בפייסבוק. עוד נמצא שהקבוצה הראשונה פחות מודאגת מעניין הפרת הפרטיות בפייסבוק, ומבצעת פחות התאמות להגדרות הפרטיות בפייסבוק מאשר הקבוצה השנייה. לא נמצא הבדל בין שתי הקבוצות במידת שביעות הרצון מעבודתם האקדמית, ובשאר המשתנים הדמוגרפיים.

תמי דובי, בהנחיית פרופ' יורם עשת וד"ר סיגל עדן
השפעת משחקים דיגיטליים ואסטרטגיות משחק על רמת התוקפנות בקרב ילדים
משחקים דיגיטליים מהווים כיום סביבה מרכזית לבילוי הזמן הפנוי בקרב ילדים ובני נוער. העובדה שרבים מהם מכילים סצנות ופעילויות אלימוֹת מעסיקה הורים, מחנכים וחוקרים, המוטרדים מהאפשרות שהחשיפה למשחקים האלימים תוביל לעלייה בתוקפנות בקרב המְשָחקים. למרות המחקרים הרבים שנערכו עד כה, התשובה לשאלת הקשר שבין חשיפה למשחקים אלימים ולעלייה בתוקפנות אינה חד-משמעית. במחקר הנוכחי נבדקה ההשפעה של האלימות במשחקים דיגיטליים על רמת התוקפנות של ילדים, ששיחקו בשני מצבי משחק: שיתופי ותחרותי. בהרצאה יוצגו ממצאים המצביעים על חשיבות השיתופיות במשחק בהפחתת תוקפנות.