שהם והמרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה

הציבור מוזמן לסמינר בנושא
מחקרים בפעולה
של חברי המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה


מטרת המפגש היא לערוך דיון ביקורתי ובונה במחקרים המצויים בתהליך תכנון וביצוע.
במפגש יוצגו שני מחקרים וחברי המרכז יוזמנו לדיון וחשיבה משותפת לגביהם.
מועד: יום שני, 31.3.14, 14:30-13:00 
מקום: אולם קנבר, בניין הכיכר 

המחקרים שיוצגו במפגש:

אוֹצרוּת דיגיטלית חברתית כפעולת חקר לימודית
רבקה גדות, החוג לחינוך מתמטי מדעי טכנולוגי באוניברסיטת תל אביב והמחלקה למתמטיקה ולמדעי המחשב באוניברסיטה הפתוחה

אוֹצְרוּת דיגיטאלית (Digital Curation - DC ) היא פעולה שמהותה יצירת תוצר ידע איכותי על ידי בחירה, מיון, שילוב הגיוני ושיתוף של תוכן דיגיטאלי. אנו מביטים על DC בהקשר החינוכי ולכן אנו מכנים אותה אוצרות דיגיטאלית חינוכית (Educational Digital Curation - EDC ). אנו משערים ש EDC- נעשית על ידי הלומד במטרה לגבש נושא מסוים ולהחשיב אותו כפיתוח תכנית לימודים אישית בהתאם לאותו נושא. במחקר המוצע אנו מאפיינים תהליך למידה תומך EDC וחוקרים את התופעה באמצעות מודל סימולציה היברידי. שאלות המחקר עוסקות בהיתכנות תרומת EDC להעמקת תהליך הלמידה וליעילותו, וכן נשאלת השאלה כיצד באים לידי ביטוי עקרון העודפות, עקרון הסובייקטיביות ועקרון השיתופיות בתהליך EDC. אוכלוסיית המחקר כוללת כ-80 סטודנטים לתארים מתקדמים ו-5 אוצרים מומחים. המתודולוגיה משלבת שיטות מחקר כמותיות ואיכותניות ומחקר באמצעות מודל להדמיה ממוחשבת. מטרת המחקר להוסיף ידע תיאורטי ומעשי על אודות  EDCכתהליך לימודי ועל אודות שימוש במודל להדמיה ממוחשבת ככלי מחקר בשדה החינוך.

המחקר נערך בהנחיית: פרופ' איליה לוין

 

טביעת האצבע של התפקיד על נתונים מדידים של הקול
ד"ר ענת לרנר, המחלקה למתמטיקה ולמדעי המחשב
ד"ר ורד זילבר-ורוד, המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה

חקר השפה המדוברת, והשפה בכלל, עוסק רבות בהשפעות של מרכיבים חוץ-לשוניים על הדיבור, למשל הבדלי מגדר והשפעות של ההקשר שבו מתרחש אירוע הדיבור. השאלה המרכזית שאנחנו שואלות במחקר הנוכחי היא: כיצד התפקיד במפגש טיפולי – מטפלת או מטופלת – נותן את אותותיו על פרמטרים אקוסטיים או פרוזודיים בדיבור. לשם כך, הקלטנו קבוצה של מתמחות בעבודה תהליכית (Process Work ), דוקטרינה שפותחה על ידי ד"ר ארני מנדל, שבהן כל מתמחה התנסתה הן בתפקיד המטפלת והן בתפקיד המטופלת. השיחות תויגו בהתאם לעקרונות הדוקטרינה של עבודה תהליכית, בהם ההבחנה בין תהליך ראשוני, תהליך מִשני ותופעות סף המבטאות מעבר בין המצבים הראשיים. לאחר התיוג נותחו הממצאים בכלים אקוסטיים וכן בכלים של בדיקת רצפי אירועים. הממצאים הראשוניים האלה מציגים לא רק הבדלי תפקיד אלא גם הבדלים פנימיים, כלומר בתוך אירועי הדיבור אצל המטופל, שגם אותם ניתחנו . בהרצאה נציג את המתודולוגיה שהנחתה אותנו וממצאים ראשוניים על בסיס הנתונים שבנינו עד כה. בהמשך אנחנו מתכונות לבדוק שאלות נוספות באשר להשפעת התערבות המטפל על דיבור המטופל, ועוד.

 

אין צורך בהרשמה מראש