ד"ר סיגל עדן

דוא"ל: sigaled@openu.ac.il

תחומי עניין:

 • העצמת אוכלוסיות מיוחדות באמצעות טכנולוגיה
 • השפעת סביבות דיגיטליות על היבטים קוגניטיביים ושפתיים
 • מציאות מדומה ומולטימדיה
 • היבטים לימודיים וקוגניטיביים של אנשים עם לקות שמיעה

מאמרים נבחרים:

 • Passig, D. & Eden, S. (2000). Enhancing the induction skill of deaf and hard-of-hearing with virtual reality technology. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 5(3), 277-285.

 • Passig, D. & Eden, S. (2000). Improving flexible thinking in deaf and hard-of-hearing children with virtual reality technology. American Annals of the Deaf, 145 (3), 286-291.

 • Passig, D. & Eden, S. (2002). Virtual reality as a tool for improving spatial rotation among deaf and hard-of-hearing children. Cyberpsychology & Behavior, 4 (6), 681-686.

 • Passig, D., Noyman, T. & Eden, S. (2002). Improving the awareness to toddlers' initial emotional experience in kindergarten with virtual reality technology. Educational Media International, 39 (2), 1-10.

 • Passig, D. & Eden, S. (2003). Cognitive intervention through virtual environments among deaf and hard-of-hearing children. European Journal of Special Needs in Education. 18 (2), 1-10.

 • Eden, S. & Passig, D. (2007). Three-dimensionality as an effective mode of representation for expressing sequential time perception. Journal of Educational Computing Research, 37 (1), 51-63.

 • Passig, D., Eden, S. & Heled, M. (2007). The impact of virtual reality on the awareness of teenagers to social and emotional experiences of immigrant classmates. Education and Information Technologies.