האדם הלומד בעידן הטכנולוגי:
 
כנס צ'ייס לחקר טכנולוגיות למידה 2006
 
הכנס התקיים ביום רביעי, א' באדר תשס"ו, 1.3.2006
 
קריית האוניברסיטה הפתוחה, רעננה
 
 
 

מאמרים, מצגות והקלטות


הרצאת פתיחה

מושבי הכנס:
בחינת פרדיגמות חדשניות בהדרכה (בוקר)
כלים חדשניים בלמידה מקוונת (בוקר)
ספרים וטכנולוגיה (בוקר)
אינטראקציה מקוונת בין לומדים (צהריים)
היבטים קוגניטיביים של למידה בסביבות טכנולוגיות 1 (צהריים)
הבטים קוגניטיביים של למידה בסביבות טכנולוגיות 2 (אחר צהריים)
שילוב טכנולוגיות במערכת החינוך 1 (צהריים)
שילוב טכנולוגיות במערכת החינוך 2 (אחר צהריים)
שיתוף ידע ולמידה שיתופית (אחר צהריים)

___________________________________________________________________________

הרצאת פתיחה:

Prof. Curtis Bonk , Indiana University:
The Perfect e-storm: Emerging Technologies, Enhanced Pedagogy, and Erased Budgets
 
 
 למאמר     למצגת ההרצאה   להקלטת ההרצאה

 

 בחינת פרדיגמות חדשניות בהדרכה - יו"ר: פרופ' אמנון כספי, אונ' בר אילן 
 

 הרצאה

חוקרים

מאמר

מצגת

הקלטה

תכנית למידה מתוקשבת קבוצתית לרופאי משפחה בשירותי בריאות כללית: ממצאי הערכה     יעל אשכנזי,רויטל גרוס,מכון רוקדייל; נילי בן צבי, מיכאל רוזנבלוט, שירותי בריאות כללית

 

  

  יפורסם
מהדרכה פנים אל פנים להדרכה משולבת תקשוב : ציפיות, עמדות ותובנות מעשיות של מדריכים כלפי שילוב התקשוב במערך הדרכה ארגוני גילה קורץ, אונ' בר אילן     יפורסם
תהליך בניית מומחיות אישית וארגונית בסביבת עבודה מבוזרת עתירת טכנולוגיה – הסיפור של "אבנט כחול" טל לוטן, דוד מיודוסר,אונ' ת"א

    יפורסם
 
  כלים חדשניים בלמידה מקוונת -  יו"ר: פרופ' נאוה בן-צבי, נשיאת מכללת הדסה, ירושלים
 

 הרצאה

חוקרים

מאמר

מצגת

הקלטה

Wireless Notebooks as Means for Fostering Active Learning in Higher Education מירי ברק, הטכניון  

 

 

משחק מכף לכף כבסיס לסיעור מוחין משותף   אביגיל אורן,דוד מיודוסר, תמי זייפרט, אונ' ת"א    

  

ויקי-ממ"ן: מטלה שיתופית בסביבת wiki   חגית טל, עדנה טל, האוניברסיטה הפתוחה

 

חלק א

חלק ב

טלוויזיה אינטראקטיבית: מיפוי היישומים האינטראקטיביים כאמצעי להבנת המדיום   אפרת קמינר רפי נחמיאס, אונ' ת"א    

 
  ספרים וטכנולוגיה - יו"ר: פרופ' שיזף רפאלי, אונ' חיפה
 

 הרצאה

חוקרים

מאמר

מצגת

הקלטה

ספרים חיים: על רכישת מיומנויות קריאה בסביבות מולטימדיה יורם עשת, ערן חיות, האוניברסיטה הפתוחה    

 

לא צולם

למידה של מהגרים יוצאי אתיופיה שאינם יודעי קרוא וכתוב בחברה עתירת טכנולוגיה    ירדן פנטה ודוד חן, אונ' ת"א    

לא צולם 

ויקי-ספר (wiki-book) ללימוד אקדמי: מחקר בפעולה גלעד רביד, אונ' בן גוריון; שיזף רפאלי. אונ' חיפה

 

לא צולם

 
  אינטראקציה מקוונת בין לומדים - יו"ר: ד"ר סיגל שר, מנכ"ל מיט"ל
 

 הרצאה

חוקרים

מאמר

מצגת

הקלטה

על הסיבות להשתתפות במפגשי כיתה ובפורומים מקוונים ולהימנעות ממנה   אבנר כספי, ערן חיות, קלי ספורטה, אסי שצ'ופק, האוניברסיטה הפתוחה  

 

לא צולם

Mechanisms of Internet-based Collaborations:A Network Analysis Approach    ראובן אביב, האוניברסיטה הפתוחה    

לא צולם

תגובות בפורומים אלקטרוניים    וג'יה דאהר, מכללת אלקאסמי

 

לא צולם

הישגי סטודנטים הנוטלים חלק בקבוצת דיון מקוונת המשמשת לתמיכה בתהליך הכנה למבחן יעל שטימברג, יהודית רם, עמרם אשל, אונ' ת"א    

לא צולם

 
  היבטים קוגניטיביים של למידה בסביבות טכנולוגיות 1 - יו"ר: פרופ' דוד מיודוסר, אונ' ת"א
 

 הרצאה

חוקרים

מאמר

מצגת

הקלטה

On the Effect of Immediate Feedback עידו ערב, עדי לוריא, ענן ערב, הטכניון  

 

יפורסם
מצרפים של חדשנות: כלי למדידת מיומנות ההשבחה    פסיג דוד, כהן ליזי, אונ' בר אילן     יפורסם
מה כל כך אישי במחשב האישי? על שימוש במאפיינים סובייקטיביים בניהול מידע אישי עופר ברגמן, רפי נחמיאס, אונ' ת"א; רות בייט-מרום, האוניברסיטה הפתוחה

  יפורסם
סטודנטים לומדים בסביבות עתירות טכנולוגיה: הזיקות שבין חשיבתם המטאקוגניטיבית, עמדותיהם,  והשתתפותם בפורום מתוקשב   ריקי רימור, רבקה ודמני, עינת רוזנר, המכללה להוראת הטכנולוגיה     יפורסם 
 
   הבטים קוגנטיביים של למידה בסביבות טכנולוגיות 2 -  יו"ר: פרופ' מיקי רונן, מכון אקדמי     
   טכנולוגי חולון
 

 הרצאה

חוקרים

מאמר

מצגת

הקלטה

כיצד לומדים לעצב סביבות למידה מבוססות מחשב? תמר רונן-פורמן, יעל קלי, הטכניון   

 

יפורסם 
למידה והערכה בסביבות מתוקשבות: עקרונות עיצוב לקורסים משלבי אתר בחינוך הגבוה     רחל לוין, יעל קלי, יהודית דורי, הטכניון     יפורסם
Developing conceptual understanding through the use of computer-based representations   אורית פרנפס, אוניברסיטת ברקלי

  יפורסם
דפוסי שימוש ברשת וסגנונות למידה בקורס אקדמי בפקולטה להנדסה משה לייבה  ורפי נחמיאס, אונ' ת"א    

יפורסם

 
  שילוב טכנולוגיות במערכת החינוך 1 -  יו"ר: פרופ' נאוה פליסקין, אונ' בן גוריון
 

 הרצאה

חוקרים

מאמר

מצגת

הקלטה

אלפא בית ספר תיכון וירטואלי ישראלי חקר השנים הראשונות בפעולתו - מחקר פעולה   טובה מיטלמן-בונה, נעמה צבר בן-יהושע, אונ' ת"א  

 

חדשנות פדגוגית של מורים למדע וטכנולוגיה בבית-הספר היסודי המשלבים תקשוב בהוראה    גלית בן צדוק ורחל מינץ,אונ' ת"א ומט"ח רפי נחמיאס, אונ' ת"א

 

   
הכשרת מנהלי פורומים מתוקשבים נעה באומן, עינת אייגר, האוניברסיטה הפתוחה

  
שילוב טכנולוגיות מידע בבית-הספר: חקר מערכתי ורב-שנתי של התפתחות תפיסות חינוכיות של מורים ותהליכי שינוי בבית-הספר כרמלה ברנגה, אונ' בן גוריון; תמר לוין, אונ' ת"א    
 
  שילוב טכנולוגיות במערכת החינוך 2 -  יו"ר: פרופ' זמירה מברך, אונ' בר אילן
 

 הרצאה

חוקרים

מאמר

מצגת

הקלטה

קולם של תלמידים ומורים בתהליך שילוב של טכנולוגיות מידע בכיתות  

תמר לוין, אונ' ת"א; רבקה ודמני,המכללה להוראת הטכנולוגיה  

 

היבטים פדגוגיים בשילוב אינטרנט בהוראת קורסים באוניברסיטת תל-אביב ענת שמלא, רפי נחמיאס, אונ' ת"א      
Dialogic Behavior: Students' Utilization of Instructional Resources   פול גורסקי, אבנר כספי, האוניברסיטה הפתוחה

 
אפקטיביות של סביבות לימודיות עתירות טכנולוגיה בחינוך מתמטי ניתוח-על (Meta-Analysis) יגאל רוזן, אונ' חיפה

   
 
  שיתוף ידע ולמידה שיתופית -  יו"ר: פרופ' בת שבע אילון, מכון ויצמן
 

 הרצאה

חוקרים

מאמר

מצגת

הקלטה

ההשפעה של רשתות חברתיות על נכונותם של סטודנטים לשיתוף יידע במערכת לימוד מקוונת    מיכל שמיר, גוסטבו מש, שיזף רפאלי, אונ' חיפה  

לא צולם

יישום פדגוגיות שיתופיות ואינטראקטיביות על ידי מורים המשלבים תקשוב בהוראתם     תמר שמיר, יעל קלי, הטכניון    

לא צולם

QSIA: Online Knowledge Items שיזף רפאלי, יובל דן-גור, אונ' חיפה; אילן המל, אונ' ת"א

 

לא צולם

קהיליית חינוך מתוקשבת בונת ידע בהיקף אזורי    שמואל ארנון, אורית חזן, הטכניון    

לא צולם

 
 
 
  תוכנית הכנס
  מאמרים מצגות והקלטות
  על הכנס
  וועדת התוכנית
  וועדה מארגנת
  פרופ' בונק: הרצאות אורח