s
המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה, האוניברסיטה הפתוחה שהם האוניברסיטה הפתוחה המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיה
כנס צ'ייס 2015כנס צ'ייס העשירי יוצא לדרך

סמנו את התאריכים ביומניכם
11-10 בפברואר 2015

הכנס ייערך בימים שלישי-רביעי, כ"א-כ"ב בשבט התשע"ה, 11-10 בפברואר 2015
קריית האוניברסיטה הפתוחה ע"ש דורותי דה רוטשילד, דרך האוניברסיטה 1, רעננה
(הכניסה לחניה דרך צומת רעננה צפון; החניה ללא תשלום)


הכנס העשירי לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס ייערך בקמפוס האוניברסיטה הפתוחה ברעננה. במסגרת הכנס יתקיימו מושבי הרצאה, מושב פוסטרים וסדנאות המשקפים את העשייה המחקרית המגוונת בתחומים אלה.

הכנס נערך ביוזמת המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה ומהווה זירת מפגש לדיון, הצגת עבודות והחלפת דעות בין חוקרים ומומחים העוסקים בחדשנות ובטכנולוגיות למידה.

קול-קורא להגשת מאמרים לכנס צ'ייס העשירי יפורסם במהלך חודש יולי 2014. מועד אחרון להגשת מאמרים: 19 באוקטובר 2014.

אתם מוזמנים לעיין בתכנים ולצפות בהקלטות מכנסי צ'ייס הקודמים.
לפרטים נוספים פנו לאילנה ברש במזכירות הכנס: 09-7782049

   מאמרים נבחרים שהתפרסמו  
     בכתב-העת
    (IJELLO)


 


האוניברסיטה הפתוחה האוניברסיטה הפתוחה שהם המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיה