יום ראשון, ג' בסיוון תשע"ד, 1 ביוני 2014
קריית האוניברסיטה הפתוחה ע"ש דורותי דה רוטשילד, דרך האוניברסיטה 1, רעננה
(הכניסה לחניה מרחוב ויצמן; החניה ללא תשלום, על בסיס מקום פנוי)

לצפייה בהרצאות
קורסי מוק (MOOCs – Massive Open Online Courses) מטלטלים את ההשכלה הגבוהה בשנתיים האחרונות. מטרת יום העיון להעניק למשתתפים תמונה רב־ממדית של נושא זה ולבחון את השפעות הגומלין בין נושאים של הוראה, למידה ומודלים עסקיים הקשורים לקורסי מוק.

ניתוח ההשפעות מקדם את ההבנה לגבי שיקולי מדיניות בנושאי הוראה מקוונת ברמת המוסדות להשכלה גבוהה, וברמה הלאומית.

17:00 התכנסות וכיבוד קל
17:15 מושב ראשון
יו"ר: ד"ר יורם קלמן, המחלקה לניהול ולכלכלה, האוניברסיטה הפתוחה
  פרופ' נירה חטיבה, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל־אביב
היבטים פדגוגיים של קורסי מוק
  ד"ר רלי בריקנר, המחלקה להערכה, האוניברסיטה הפתוחה
למה באתי ומה למדתי – קורסי מוק מנקודת המבט של המשתתפים
  ד"ר יורם קלמן, המחלקה לניהול ולכלכלה, האוניברסיטה הפתוחה
השכלה חינם לכוווולם! האמנם? מודלים עסקיים של השכלה גבוהה בחינם
18:30 הפסקת קפה
18:45 מושב שני
יו"ר: פרופ' נירה חטיבה, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל־אביב
  גב' תמי נויטל, שה"ם – המרכז לשילוב טכנולוגיות בהוראה מרחוק, האוניברסיטה הפתוחה
MOOC נולד – פיתוח קורסי מוק באוניברסיטה הפתוחה
  מר יובל שרייבמן, החברה הכלכלית, אוניברסיטת תל־אביב
פרויקט קורסי מוק באוניברסיטת תל־אביב – אתגרים והזדמנויות
  פרופ' יואב שוהם, המחלקה למדעי המחשב, אוניברסיטת סטנפורד
ההשלכות האסטרטגיות של הלימוד המקוון

סיום משוער בשעה 20:00